Naše vlastní píseň

VÍTEJ MÁ SMRTI

VÍTEJ MÁ SMRTI
JÁ OTEVŘU TI AŽ PŘIJDEŠ KE MĚ DOMŮ
JÁ OTEVŘU TI AŽ PŘIPLUJEŠ Z DRUHÉHO BŘEHU
VÍTEJ MÁ SMRTI
JÁ DĚKUJU TI ŽE UČÍŠ MNE JAK ŽÍT
JÁ DĚKUJU TI ŽE UČÍŠ MNE JAK BÝT
JAK NAJÍT SI MÍSTO V ŽIVOTĚ JAK NEBÁT SE ŘÍCT MILUJU TĚ
JAK NAJÍT SI POKORU K ŽIVOTU A BÝT ŠŤASTNÝM ŽE JSEM TU
VÍTEJ MÁ SMRTI
JÁ OTEVŘU TI AŽ PŘIJDEŠ KE MĚ DOMŮ
DÁM VAŘIT ČAJ DÁŠ SI MÁM DOBROU GRUZII
POVÍM TI JAK SI JAK SI TU ŽIJI
VÍTEJ MÁ SMRTI
JÁ DĚKUJU TI ŽE UČÍŠ MNE SE ODPOUTAT
VEĎ MĚ OD NEPRAVDY K PRAVDĚ OD TEMNOTY KE SVĚTLU
OD SMRTI K VĚČNOSTI VEĎ MĚ DOMŮ
ASATO MÁ SAT GAMAJA TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJA
MRITJÓR MA AMRITAM GAMAJA OM ŠÁNTI
OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVARUKAMÍVA BANDHANAM MRITJÓR MUKŠÍJA MAMRITÁT

Naše písnička ze září 2022.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[C]VÍTEJ MÁ SMRTI [H]JÁ OTEVŘU TI
Celou písní provází střídaní těchto akordů
gajatri.net