Naše vlastní píseň

V SRDCI SVÉM NECHÁM ZNÍT

V SRDCI SVÉM NECHÁM ZNÍT LASANA
V MYSLI SVÉ ROZEZNÍM JEZUS KRIST
POŽEHNÁN BUDIŽ DEN HU ALLÁH
DEN KDY V SRDCI MÉM ZNÍ SÁÍ BÁBÁ

Lasana je Božská Matka žijící nyní v České republice
Jezus Krist - Ježíš Kristus
Hu Alláh - arabsky Bůh jest
Sáí Bábá - indický avatár

Poselství - Láska k Bohu je na prvním místě. Láska světská nemá trvání bez božské lásky.
Upanišády(staré indické duchovní spisy) jasně prohlašují, že když milujete Boha, budou vám všichni bližší a dražší. Budete milovat všechny stejně.
(ÁTMASTU KÁMAJA SARVAM PRIJAM BHAVATÍ).

Tato naše písnička je z roku 2003. V té době jsem jezdili hodně k Matce Lasaně, proto je v písni vzývána jako první. Jistě by se dala zpívat i k ostatním učitelům a božím jménům, ostatně jednota duchovních směrů je touto písní míněna.

Nahrávka ze zpívání (live record)

Nápěv (tune)

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[C1]V SRDCI SVÉM NECHÁM ZNÍT [F]LA[*]SA[F]NA
[C1]V MYSLI SVÉ ROZEZNÍM [F]JE[*]ZUS [F]KRIST
[C]POŽEHNÁN BUDIŽ DEN [F]HU [*]AL[F]LÁH
[C]DEN KDY V SRDCI MÉM ZNÍ [F]SÁÍ [*][F]
závěr:[D]....V SRDCI SVÉM NECHÁM ZNÍT [G]LASANA
            C1                     *
akordCe.jpg, 3,9kB Fx.jpg, 3,8kB
gajatri.net