Naše vlastní píseň

ŽIVOTEM SI PLUJ

ŽIVOTEM SI PLUJ V RADOSTI I V PLÁČI
LÁSKU OCHRAŇUJ TO JEDINÉ TI STAČÍ ABYS ŠŤASTNÝM BYL
ŽIVOTEM SI PLUJ PŘI ŠTĚSTÍ I V NOUZI
PEVNÝM V SOBĚ BUĎ AŤ NIC TĚ NEPOBOUZÍ TO ABYS ŠŤASTNÝM BYL
ODKUD JDEŠ KDO JSI A KAM KRÁČÍŠ NA CESTĚ SVÉ
NEŽ K SOBĚ SE VRÁTÍŠ POZNEJ ŽITÍ SVÉ POZNEJ ŽIVOT SVŮJ

ŽIVOTEM SI PLUJ NA MOŘI LIDSKÝCH PŘÁNÍ
A VŽDY SI PAMATUJ ŽE VŠE JE JENOM ZDÁNÍ A TY JSI PÁNEM SVÝM
ŽIVOTEM SI PLUJ JAKO VODA V ŘÍČCE
POZNEJ ŽIVOT SVŮJ A NEDOVOL JIŽ VÍCE NEBÝT PÁNEM SVÝM


Poselství - Až půjdeš dnes spát, opustíš vědomí sebe, zmizíš v božství, ráno se opět propojíš. Každý den je jako jeden život. Každý den máš příležitost zrodit se jako nový člověk. Tato píseň byla napsaná pro rodící se duši. Tak zítra ráno nezapomeň.

Naše písnička z roku 2005 napsaná pro mého syna, když se narodil.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]ŽIVOTEM SI PLUJ V RADOSTI I V [A]PLÁČI
[Emi]LÁSKU OCHRAŇUJ TO JEDINÉ TI [G]STAČÍ ABYS ŠŤASTNÝM [D]BYL
ref: [D]ODKUD JDEŠ KDO JSI A KAM [G]KRÁ[D]ČÍŠ
[D]NA CESTĚ [G]SV[D]É NEŽ K BOHU SE [Emi]VRÁTÍŠ
TAK POZNEJ ŽE
[G]TVÉ ŽITÍ JE [D]BŮH
gajatri.net