B


* BÁBÁ = otec , oslovení gurua
* BADŽÉ , BADŽÁVÉ = znít
* BAHU = mnoho
* BÁL , BÁLA = dítě , chlapec
* BÁLÁ , BÁLIKA = dívka , holčička
* BALA = síla
* BALARÁMA = bratr Krišny
* BÁNA = šíp
* BÁNDHAVA = bratr , spasitel
* BANDHU = přítel , úzce spjatý
* BANDŽANA = ten , který ničí pouta
* BANSI = flétna
* BHADŽA , BHADŽÓ , BHADŽÉ , BHADŽORÉ = uctívat , uctívat Boha písní
* BHADŽÁMI = odměna
* BHADŽAN = píseň k Bohu
* BHADŽOMANA , BHADŽAMANA = nechť mysl ctí Boha písní
* BHADRAM = dobro , dobrota
* BHÁGA = díl , část
* BHÁGADHEJA = štěstí
* BHAGAVÁN = nejvyšší Bůh , Zářící božství
* BHAGAVATÉ = oslovení Boha
* BHAGAVATGÍTA = " píseň vznešeného " , dialog mezi Krišnou a Ardžunou
* BHAGINÍ = sestra
* BHAGÍRATHA = legendární kajícník který přiměl Gangu , aby sestoupila z nebes
* BHÁGJA = Požehnání , štěstí
* BHÁH = světlo
* BHAIJÁ = bližní , bratr
* BHAIRAVA = " strašlivý " ; jedna z podob Šivy
* BHAIRAVÍ = " strašlivá " ; jedna z podob Durgy
* BHAJA = strach
* BHAJENA = zbaven strachu
* BHAKŠA = jídlo
* BHAKTA , BHAKATA = oddaný
* BHAKTI = oddanost Bohu
* BHÁLAM = čelo , čelní
* BHALUKA = medvěd
* BHAM = zvuk Šivova bubnu
* BHARA = váha , hmotnost
* BHARADVÁDŽA = jeden ze sedmi velkých Ršiů , mudrců staré Indie
* BHARANA = ornament
* BHARANI = šperk , ozdoba
* BHÁRAT = Indie
* BHARATA = jméno bratra Rámy , syn Dašarathy a Kaikeji
* BHARATA = dávný vládce hlavního védského kmene , poněmž nese celá Indie název Bhárat , také největší epos Mahábhárata je vyprávění o Bharatovcích , potomků vladaře Bharaty
* BHARATÁGRADŽA = Ráma - ten , který jde před Bharatou ( Rámův bratr )
* BHÁRATÍ = projev , promluva , výslovnost
* BHÁRJÁ = žena , manželka
* BHÁSAH = záře , jiskra
* BHASMA = popel
* BHÁŠHA = mluvit
* BHATAKAVÁRA = neděle
* BHÁTI = světlo
* BHÁVAM = přirozenost , příroda
* BHÁVA = nálada , myšlenka
* BHAVA = být , stát , život na Zemi
* BHAVA BHAJA BHANDŽANA = ten , kdo odstraňuje strach
* BHÁVAH = cit
* BHAVÁJA = Šiva - jako zdroj života
* BHÁVAJA = považovat , představit si , domnívat se
* BHAVANA = domov , místo
* BHÁVANÁ = emoce , pocit
* BHAVÁNÍ = Božská matka , vládkyně světa
* BHAVANEŠHU = z domu , z místa
* BHAVANTAM , BHAVANTAH = ty
* BHAVANTI = růst
* BHAVANTU = nechť se stane , nechť se děje
* BHAVATI = stát se
* BHAVATÍ = ty
* BHAVATU = nechat být
* BHAVIŠHJA = budoucnost
* BHAVET = byl by
* BHÍMA = " strašný , děsivý " ; jeden z pěti bratří Pánduovců , hrdinů Mahabháraty
* BHÍŠMA = " hrozný " ; jedna z hlavních postav Mahabháraty
* BHINÁ = oddělený , oddělen
* BHÓDŽANAM = jezení , jídlo
* BHÓGA = potěšení , požitek , radost
* BHÓLA NÁTH , BHÓLÉ NÁTH = Šiva, prostý, jednoduchý
* BHÓPÁLA = pečování oo půdu
* BHÚ = být
* BHUDŽAH = jíst
* BHÚDŽANGA = had
* BHÚMIH = země
* BHUNAKTU = těšit se , užít si , jíst
* BHÚŠANA = ornament
* BHÚTAM = stvořené bytí
* BHUTAH = bylo
* BHÚTEŠU = žijící jedinci
* BHÚTVA = stát se bytostí
* BHUVAH = vyšší svět , "nad zemí"
* BHUVA , BHUVANA = svět
* BHUVANÉŠVARÍ = Paní světa , Božská matka
* BÍDŽA = semínko
* BINDU = tečka
* BILVA = druh stromu , jehož listy se používají jako obětinu Šivovi
* BÓDHA = vnímání , poznání , uvědomění
* BODHI = osvícení , nejvyšší poznání
* BODHISATTVA = ten , jehož přirozeností je osvícení
* BÓLÉ , BÓLÓ = mluvit , říkat
* BRAHMA , BRAHMAN = Bůh stvořitel , absolutno
* BRAHMAČÁRJA = celibát
* BRÁHMAN = kněz
* BRAHMÁSI = je ( jsem ) Brahma
* BRAHMÁSMI = brahma a asmi - Brahma jsem ; jeden ze čtyř velkých védských výroků ( Máhávákja )
* BRÁHMÍ = duchovní
* BRHAT = vysoký , veliký
* BRIHASPATI , BRHASPATI = učitel Bohů ve védské mytologii
* BRIHASPATÍ = planeta Jupiter
* BRIHASPATÍVÁRA = čtvrtek
* BRINDÁVAN = místo kde žil malý Krišna
* BRÚ = mluvit
* BUDDHA = " osvícený " ; princ Siddhártha Gautama dosáhl osvícení a stal se legendárním Buddhou , z jehož nauky čerpají buddhisté
* BUDDHI = intelekt
* BUDH = vědět , znát
* BUDHA = moudrost
* BUDHAVÁRA = středa

gajatri.net