Buddha a hadí král Mučalinda

Když Buddha po svém osvícení setrvával na svém místě, zastihla ho doba dešťů. Král Nágů, hadí král Mučalinda, jej ochraňoval před deštěm svou rozevřenou kápí. Pro hinduisty je had symbolem Pána Višnua, který spočívá na nekonečném hadu Ánantovi. I proto je Buddha považován za deváté vtělení Pána Višnua, který měl přinést myšlenku nenásilí a rovnosti duchovnosti pro všechny třídy obyvatelstva.

Narození Siddhárthy

Vypráví se, že když Majadeví, matka Siddhárthy, poznala porodní bolesti, sehnuly se větve stromu v Háji nedaleko Lumbíní, k její opoře při porodu. Když se chlapec narodil, udělal několik kroků na každou světovou stranu. Při každém dotyku jeho chodidel se zemí, vykvetl ze země lotosový květ. Nakonec Siddhártha prohlásil : "Poslední je život pro toto tělo, již žádného narození nebude."

Stromu stín

Jako malý chlapec, Siddhártha usedl pod strom, zatím co Jeho otec vykonával na poli rituální orbu. Siddhartha byl hluboce ponořen a když obřady skončili, hledali všichni královští malého Siddhárthu. Nevěřícně hleděli, kterak malý chlapec sedí tiše ve stínu stromu,který se za celou dobu neposunul ani o kousek, kterak že slunce již pokročilo. Strom tak vyjádřil úctu budoucímu Buddhovi,který pod jiným stromem později konečného poznání došel.

gajatri.net