Přestože si Buddha nepřál, aby byl nějakým způsobem uctíván a vyobrazen, nalezneme dnes velké množství jeho soch a obrazů.

Buddha se často vyobrazuje sedící v meditační poloze pod stromem Bódhi, pod kterým dosáhl osvícení, nebo spočívajíci pod kápím krále hadů (Nágů) Mučalindou. Mívá přivřené oči a prsty vyjadřuje některé mudry.

Nejčastější vyobrazení bývá Buddhovo první učení v Sarnáthu, tak jak vidíte na obrázku na této stránce. Pět mnichů sedí před Buddhou, který sedí pod stromem, a naslouchají jeho učení. V dáli bývají ke spatření laně, neboť tato událost se odehrála v Jelením háji.

gajatri.net