Č

* ČA = a
* ČAITANJA = dárce života , životní síla , energie ; také jméno duchovního mistra , oddaného Krišny
* ČAKŠUH = oči
* ČAKRA = kolo , kruhová zbraň Višnua
* ČALISA = čtyřicet
* ČALO , ČALA = pohyb , jít
* ČÁMUNDA = jedna z hrozivých podob bohyně Durgy , která zahubila démony Čandu a Mundu
* ČANDANA = sandály
* ČANDÍ , ČANDIKA = " lítá " , děsivé vtělení bohyně Durgy , hubitelka bůvolího démona Mahíši
* ČANDRA = měsíc
* ČARA = jít , posunovat , praktikovat
* ČARANA , ČARANAM = chodidlo , chodidla
* ČARITA = příroda
* ČARITRA = život
* ČATUR = čtyři
* ČATURDAŠA = čtrnáct
* ČATURTHA = čtvrtý
* ČATURVIDHAM = čtyři druhy
* ČATURBHADŽENA = čtyřruký
* ČATVARA = čtyři
* ČATVÁRIMŠAT = čtyřicet
* ČÉLA = žák
* ČIDAMBARÉŠA = Šiva , Pán města Čidambaram
* ČIRAKÁLA = vždy , stále
* ČITRÁVATÍ = řeka , tekoucí přes Putaparthi
* ČIT = čisté vědomí
* ČITTA = mysl
* ČITA ČÓRA = zloděj mysli

gajatri.net