ČLÁNKY

pěkný článek o Buddhovi a jeho učení z internetu od "Kačátka"

výtažek z promluvy Sáí Báby o Buddhovi u příležitosti oslav svátku Buddha Purnimá, pojednávající o správném vidění, mluvě a konání.