D


* = dát
* DAHANA = spálen na popel
* DAIVA = osud
* DAHATI = hořet
* DAIVAM = uctívat božstva
* DAJÁ = soucit , laskavost , milosrdenství
* DÁJAKA = dárce , ten kdo uděluje
* DAJÁLA = soucítící , milosrdný
* DÁJINÍ = dárkyně
* DAJITA = drahý , milý
* DAKHINA = pravá strana
* DAKŠINA = jih
* DAMARU = bubínek Pána Šivy
* DAMAH = kontrola smyslů
* DÁNA = dávání
* DÁNAVA = démon
* DANDAH = trest , potrestání
* DANTI = mající jeden kel
* DANŠTRA = zuby
* DALA = list , lupen
* DÁRÁ = žena
* DARŠAJA = ukázat
* DARŠAN = spatření božské osobnosti
* DÁRU = strom , dřevo
* DÁSA = služebník
* DAŠARATHA = otec Rámy , kdo ovládá vůz ( tělo ) deseti smyslů
* DAŠA = deset
* DAŠAIKAM = jedenáct
* DÁTÁ , DÁTÁRAM = dárce
* DÉHI = tělo
* DÉVA = Bůh
* DÉVAKI = matka Krišny
* DÉVI = Bohyně
* DHÁMA = sídlo , domov
* DHANA = hojnost
* DHANAM = bohatství
* DHARA = držet , nosit
* DHARMA = správné jednání
* DHARANI = země
* DHARATI = nosit
* DHÁRÁ = déšť
* DHÁRINÍ = nositelka
* DHAVALA = bílý
* DHIJA = lampa
* DHIMI , DHIMIKA = zvuk zvonků na Šivově kotníku
* DHINONKE = z celého srdce
* DHÍRA = kuráž , odvaha
* DHIRA = ten , který dosáhl vyrovnanosti
* DHJÁNA = meditace
* DIKHÁÓ = všechny smysly aktivované Bohem
* DÍKŠÁ = zasvěcení do mantry
* DÍNA = ubohý , bezmocný, poslušný, poddaný
* DINA , DIVASA = den
* DÍPA = světlo , lampa
* DIVÁKARA = slunce
* DIVJA = božský
* DÓŠA = vada , slabost
* DRAUPADÍ = hrdinka Mahábháraty , manželka všech pěti Panduovců
* DRIŠAU = oči
* DRIŠTI = vidění
* DRÓNA = jedna z postav Mahábháraty
* DUHKHA = utrpení
* DUKRIN = bolest , utrpení
* DURGA = " nedostupná " ; Šivova choť , Vesmírná Matka
* DURGAMAH = pevnost
* DURJÓDHANA = postava z Mahábháraty ; hlavní nepřítel Panduovců
* DURLABHA = obtížně dosáhnout
* DUSTARA = obtížně dosáhnout
* DÚTA = posel
* DUKRUNKARANE = gramatická formule
* DVÁPARA = třetí ze čtyř jug
* DVÁRAKA = město , kde vládl Krišna
* DVAJAM = dvakrát
* DVÁRAM = vstup , dveře
* DVÁRAKAMAJÍ = sídlo Širdí Sáí Báby
* DVA = dva
* DVADÁŠA = dvanáct
* DVI , DVE = dva , oba

gajatri.net