* DŽA = narození
* DŽAGAD , DŽAGAT = svět , vesmír , projevený svět
* DŽAGATDŽANANI = Matka všech bytostí
* DŽAGAD͊A , DŽAGAD͊VARA = Pán světa
* DŽAGADÓDHÁRINI = držitel a udržovatel světa
* DŽAGANAH = svět
* DŽAGANMÁTÁ = Matka světa
* DŽAGANNÁTHA = Pán světa
* DŽAGATAH , DŽAGATAM = vesmír
* DŽAGATPATÉ = Pán vesmíru
* DŽÁHNAVÍ = řeka Ganga
* DŽAJ , DŽAJA = sláva , vítězství , a zvítězí
* DŽALA , DŽALAM = voda
* DŽALADHI = oceán
* DŽALAO = hořet, osvítit
* DŽANA = osoba , člověk
* DŽANANA = narození
* DŽANANÍ = matka
* DŽANAKA = král a otec Síty , Rámovi ženy a vtělení Lakšmí
* DŽANAKÍ = Síta , dcera Džanaky
* DŽANAM , DŽANMA = narození
* DŽANANÍ = Matka
* DŽANARA = žijící v
* DŽANÁRDHANA = jméno Krišny znamenající " pozdvihovatel člověka "
* DŽANGHE = strýc
* DŽANMA = narození , inkarnace
* DŽANTUNAM = žijící bytosti
* DŽAPA , DŽAPÓ , DŽAPIJE = opakování Božího jména
* DŽARÁ = starý věk
* DŽATA = vlasy
* DŽATÁDHARA = ten , kdo drží ve svých vlasech
* DŽÍ = žít , výraz respektu používaný na konci jmen a oslovení
* DŽITAH = vybojovat
* DŽÍVANA , DŽÍVAN = duše jedince , život člověka
* DŽJÓTI = světlo
* DŽŇÁNAM = moudrost , poznání
* DŽUTA = matný
* DŽVARA = horečka

gajatri.net