M

* = matka
* MADANA = Krišna , bůh lásky
* MÁDHAVA = Višnu , jméno Krišny
* MADHJA = prostřední
* MADHU = med , sladký , sladkost
* MADHUKARA = včela
* MADHURA = velmi sladký
* MADHUSÚDANA = Krišna ; ten , kdo zabil démona Madhua
* MADHUVANA = Madhuova zahrada
* MAHÁ = veliký , nejvyšší
* MAHÁBHÁRÁTA = velký indický epos obsahující také Bhagavadgítu
* MAHÁDÉVA = nejvyšší Bůh - Šiva
* MAHÁNÍJA = vznešený
* MAHÁRÁDŽA = veliký král
* MAHÁRIŠI = velký světec
* MAHÁVÁKJA = " velké výroky " ; jsou čtyři mahávákji - védské poučky
  TAT TVAM ASI - To jsi ty
  PRADŽŇÁNAM BRAHMA - Trvale ucelené vědomí je Brahma
  AJAM ATMA BRAHMA - Átmá je Brahma
  AHAM BRAHMASMI - Já jsem Brahma
* MAHÁVÍRA = " velký hrdina " zakladatel Džinismu
* MAHENDRA = Bůh nebes Indra
* MAHÉŠVARA , MAHÉŠVARÍ = Šiva - velký Pán ; Párvatí - Velká Paní
* MAHIMA = zázrak , sláva
* MAHIŠA = bůvol
* MAHIŠASURA = démon v podobě bůvola
* MAITRAH = přátelský
* MAITRÍ = přátelství
* MÁJA = klam , iluze , neskutečný
* MAJÁ = mnou
* MÁJAŠAKTI = síla klamu
* MAJAM = naplněn
* MAJI = ve mne
* MAJÍ = matka
* MAJURA , MAJÍL = páv
* MÁLÁ = růženec
* MALI = něha
* MÁM , MAMA = můj
* MÁM PÁHI = ochraňuj mne
* MÁMAKAM = ode mne
* MANA , MANAS = mysl
* MANAH = myslet
* MANANA = odlesk , zrcadlení , odraz
* MANASÁ = prostřednictvím mysli
* MANASÁ BHADŽARÉ = Ó mysli , uctívej Pána písní
* MANASI = v mysli
* MÁNAVA , MANUVA , MANUŠA = lidé ; člověk ; všechny mysli lidí
* MANDAHÁSA = s okouzlujícím úsměvem * MANDÁKINÍ = Nebeská Ganga , tekoucí v nebi před sestoupením na zem ; mléčná dráha , galaxie * MANDALA = kruh , kolo
* MANDUKA = žába
* MANDITA = svítící , záření , jasný
* MANDARA = hora z védské mytologie , která byla použita při stloukání oceánu mléka
* MANDIR = chrám
* MANDŽULA = nádherný
* MANGALAM = příznivá vyhlídka , naděje , hojnost
* MANGALAVÁRA = úterý
* MANI = skvost , klenot
* MANIGANÁH = perly
* MANIPURA = třetí čakra , energetické centrum
* MANÓHARA = Krišna , ten ktreý dáva mysli radost , nádherný
* MANÓLAJA = rozpuštění mysli
* MANTRA = zvuky , jejichž vibrace vedou člověka ku své podstatě
* MANU = otec lidské populace dle védské mytologie
* MANUŠJA = člověk
* MARA , MARANAM = smrt
* MARANÁTAH = než smrt
* MARINA = tajemství
* MÁRGA = cesta, způsob
* MARDHANA = hubitel
* MARUHA = odstraňovatel síly , která člověk láká do klamu
* MARUTAH = vítr
* MASDŽID = mešita
* MÁTÁ = Božská Matka
* MATA = názor , mínění , úsudek
* MATÁ = je považovaný za
* MÁTÁMAHA , MÁTÁMAHI = otec otce , matka matky
* MATHURA = město ve kterém vládl Kansa do doby , než ho zabil malý Krišna
* MATHANGA = slon
* MATIH = intelekt
* MATRI = matka
* MATSJA = ryba ; také jedno ze vtělení Višnua v podobě ryby zachraňující svět před povodní
* MAUNA = ticho
* MÉGHA = velký dešťový mrak
* MÉGHAŠJÁMA = jméno Krišny popisující barvu jeho kůže jako barvu dešťového mraku
* MÉRÉ = můj
* ME = moje
* MELANAM = setkání
* MEŠHA = znamení Berana
* MÍRA = hluboká oddaná Krišny
* MITA = trošičku , maličko , potěšující , lahodící
* MITÉ = odnést daleko
* MITRA = přítel
* MITHUNA = znamení Blíženců , sexuální sjednocení
* MITHJÁ = faleš , neskutečný
* MÍNA = znamení Ryb
* MITJA = kombinace pravdy a nepravdy
* MÓHANA = rozradostňující mysl
* MÓDAMATÉ = otupělý člověk
* MODAKA = sladké rýžové kuličky
* MOHA = pokušení , lákání , svádění
* MÓKŠA = osvobození od znovuzrozování
* MRIDANGA = dlouhý buben
* MRIDHU = něžný , měkký , jemný
* MRITJUM = smrt
* MRITJUMDŽAJA = ten kdo přemohl smrt , kdo je nad dualitou světa
* MUDITA = potěšení , potěšit , obdařen
* MUKHA = ústa , tvář
* MUKTI = spása
* MUKUNDA = jméno Krišny , znamená " dárce spásy "
* MUKUTA = koruna
* MUKUTHA = péro , pírko
* MUNI = mudrc
* MUNIDŽANA =svatí lidé
* MURAHARA = Krišna , ten kdo zabil démona Muru
* MURALÍ = flétna
* MURÁRI = Krišna - nepřítel démona Mury
* MURUHA , MURUGA = jméno pro Skandu , syna Šivy a Pána Bráhmanů
* MÚŠAKA = myš
* MUDRÁ = pečeť , pozice rukou a tváře symbolizující různé vyjádření
* MURALIDHARA = Krišna - ten kdo drží ve své ruce flétnu
* MUKŠIJA = uvolnit , propustit
* MÚDHAMATE = " bláznivá mysli "
* MÚDHA = blázen
* MÚRTI = idol
* MÚLAM = zakořeněný
* MÚLATATTVA = element

gajatri.net