N

* NA = ne
* NABHA = střed, udržuje, nebe
* NÁBHIM = pupek, střed
* NÁČÉ, NÁČÓ = tanec
* NÁDA = zvuk, vibrace
* NÁDABRAHMA = božský zvuk
* NÁDHIJAN = řeka
* NÁDÍ = kanál energie jemnohmotného těla
* NÁGA = had
* NAGARA = město
* NÁGENDRA = slon
* NAH = námi
* NAHÍ = ne, nikdy
* NAIVA = nikdy už tak
* NAJA = loď
* NÁJAKÁH = vůdci, velitelé
* NAJANA, NAJANAM = oko, oči
* NÁKA = obloha, nebe
* NAKŠATRA = znamení ve védské astrologii
* NAKŠTRAMAH = konstelace
* NAKTAM = v noci
* NALINÍ = lotos
* NÁM, NÁMA = jméno
* NAMAH, NAMÓ = úctu vyjadřující poklona, pozdrav
* NAMÁMI = klaním se, zdravím
* NAMASKÁRA = pozdrav
* NAMASMARANA = upamatování se na Boha, na Jeho jméno
* NAMASTÉ = nabízím úctu k tobě, božské ve mne zdraví božské v tobě
* NAMJA = pružný
* NÁNÁ = mnoho
* NÁNAK = Guru Nának - zakladatel Sikhského náboženství
* NANDA = manžel Jašódy, nevlastní otec Krišny
* NANDALÁLA = miláček Nandy
* NANDANA = syn
* NANDIN = býk na kterém jezdí Šiva
* NANDI VÁHANA = Šiva - ten, kdo jezdí na Nandinovi
* NARA = člověk
* NÁRADA = nebeský mudrc, který často vystupuje jako prostředník mezi Bohy a lidmi
* NARADŽANMA = lidské zrození
* NARAHARI, NARASIMHA, NARASINHA = člověk - lev, avatár Višnua v podobě napůl člověka a napůl lva
* NÁRÁJANA = jméno Višnua, znamená že Višnu sídlí v srdcích všech lidí, také se překládá jako Pán vod
* NARAKA = peklo
* NÁRÍ = žena
* NARTAKÍ = tanečnice
* NARTANA = tanec
* NÁSIKÁ = nos
* NÁSTI = ne zde
* NÁŠA = odstraňovatel, ničitel
* NÁTAKA = hrát, divadelní hra
* NATANA = kosmický tanec
* NATARÁDŽA = Šiva - Král tance
* NATAVARA = jméno Krišny - velký tanečník
* NÁTHA = Pán
* NAU = nás
* NÁVA = loď
* NAVA = devět, nový
* NAVADAŠA = devatenáct
* NAVAMI = devátý lunární den
* NAVÁNÍ = nové šaty
* NAVANÍTA = máslo
* NAVANÍTA ČÓRA = zloděj másla, přízvisko Krišny
* NAVATI = devadesát
* NÉTI = ne to
* NÉTRA = oko
* NI = dolů
* NÍČAM = malý, nízký
* NIDHÉ = zdroj, udržovatel
* NIDHANAM = ničení, destrukce
* NIDHÁNAM = odpočinkové místo
* NIDHI = nádrž, poklad, jezero
* NIDRÁ = spát
* NIGRAHA = sebeovládání
* NIH = bez
* NIJAMA = očišťování se skrze disciplínu
* NIJATA = disciplína
* NIKAH = paprsky
* NÍLA = modrý
* NILAJAM = útočiště
* NÍLAKANTA = ten, kdo má modré hrdlo
* NIRA = čistý
* NIRADHI = bez pohybu
* NÍRADŽA = lotos
* NIRÁKÁRA = beztvaré absolutno, bez těla
* NIRÁMAJA =zdravý, svobodný od klamu ( Máji )
* NIRANDŽANA = bezchybný, čistý
* NIRANTHARA = nekonečný
* NIRDHANA = chudý
* NÍRE = voda
* NIRGUNAM = svobodný od vlivu gun
* NIRMÁ = stvořit
* NIRMALA = čistý
* NIRMOHATVAM = nezaslepený, nezblázněný, s čistými myšlenkami
* NIRÚPAMA = nesrovnatelný
* NIRVÁNA = osvobození
* NIRVI = bez
* NISSANG = samotný, oddělený, nepřipojený
* NIŠÁ, NIŠÍTHA = noc
* NIŠČALÁ = nezlomný, pevný, nehybný
* NIŠKÁMA = činnost bez přání
* NIŠTHA = víra, stupeň
* NÍTIH = morálka
* NITJA = věčný, neustále
* NITJÁNANDA = věčná blaženost
* NIVÁSA = žijící(kde), obývajíce, obydlí
* NIVÁSAH = žijící(kde)

gajatri.net