R

* RABHATE = začít , startovat
* RAČHAH , RAČHANÁ = vytvářet , struktura
* RÁDHA , RÁDHÉ , RÁDHIKA = " zdar " ; vtělení Lakšmí , jako pastýřka doprovázela Krišnu ; je spolu s ostatními Gópikami ( pastýřkami ) symbolem naprosté oddanosti k Bohu , ta je také dovedla ke konečnému vysvobození
* RÁDHÁ DŽÍVANA = Krišna popisovaný jako život Rádhy
* RÁDŽA = král
* RÁDŽAJÓGA = královská jóga
* RADŽANI = noc
* RADŽDŽU = provaz
* RADŽAS = jedna z gun , představující chtíč , náruživost , prudkost
* RÁDŽÍVA = lotos
* RÁDŽJAM ,RÁDŽJENA = království
* RÁDŽJÍ = královna
* RÁGA = věci které potěší a poutají , hudební skladba ; hudební skladby vyjadřující různé rozpoložení a nálady a skze něž se posluchač ladí na tu kterou esenci
* RÁGHAVA , RAGHUKULA , RAGHUNANDANÁ , RAGHUVARA = Ráma ; z rodu vladaře Raghua
* RAGHU = hbitý ; dávný vladař jehož pravnukem byl Ráma , proto se o Rámovi mluví jako o Raghuovci
* RAHASJAM = tajemství
* RAHÍM , RAHIMANA = milostivý ; jedno ze jmen Alláha
* RAKŠA , RAKŠAKA = ochrana , záchrana
* RAKŠASA = démoni
* RAKTA = červený
* RAKTI = připoutanost k Bohu
* RÁMA , RÁM = " potěšující " ; avatár , vtělení Višnua , hlavní hrdina Rámajány ,syn Dašarathy a Kaušalji
* RÁMAČANDRA = přídomek Rámy
* RÁMAJÁNA = příběh popisující život Rámy
* RAMATÉ = nachází potěšení
* RÁMNAVAMÍ = Rámovi narozeniny
* RANA = bitevní pole
* RANDŽANA = dárce radosti
* RANGA = jméno Krišny ; ten , kdo řídí hru života
* RANGÁVALÍ = spektrum , paleta , barevná škála
* RARIDŽANA = doprovod , okolí , prostředí
* RASA = chuť , emocionální zážitek , pocit , prožitek
* RASAH = chuť
* RASANAM = jazyk
* RÁŠTRA = stát
* RATA = zadaný s
* RATHA = vůz , kočár
* RATI = manželka Boha milostné touhy Kámy ; ztělesnění pohlavní rozkoše
* RATI = náklonnost
* RATNA = drahokamy
* RÁTRI = noc
* RÁVANA = " uřvaný " ; Rámův protivník , vládce Lanky , který unesl Rámovu choť Sítu
* RAVIH = slunce
* RAVIKULA = sluneční dynastie
* RAVIVÁRA = neděle
* RČHATI = dosáhnout
* RIGVEDA , RGVEDA = nejstarší ze čtyř Véd
* RIDDHAM = prosperující
* RIPUH = nepřítel
* RIŠHAJAH = ti , kteří žijí zakotveni ve svém nitru
* RÍTIH = postup , praxe , zvyklost
* RÓGIN = nemocný
* RŠABHA = " býk " ; první z dvaceti čtyř tírthankarů ( " objevitelů brodu " přes oceán znovuzrozování ) , představitelů Džinismu
* RŠI = mudrc , poustevník
* RU = světlo
* RUDDHVÁ = zastavit
* RUDHIRA = krev
* RUDRA = " křikloun " ; védský Bůh ztělesňující ničivé přírodní síly ; v novějších mytologiích je spjatý s Šivou a představuje jeho ničivý aspekt
* RUDRABHÚMI = místo kremace
* RUKMINÍ = " zářivá " , jedna z manželek Krišny
* RÚKSA = suchá
* RUPAM = krása
* RÚPA , RÚPENA = forma , tvar , vtělení
* RTA ,RITA = pravda , řád
* RTE ,RITE = bez , kromě
* RTU , RITU = roční období

gajatri.net