Š

* ŠABDA , ŠABDAM = slovo, zvuk
* ŠABDAKOŠHA = slovníček, lexikon
* ŠAILA = lusk, škeble
* ŠAILÍ = styl, sloh
* ŠAILAGIRÍŠVARA = Šiva
* ŠAJA = spát
* ŠAJANA = lůžko
* ŠAJANA = odpočívající na
* ŠÁKHA = větev, odvětví, obor
* ŠAKJA = možné
* ŠAKNOTI = být schopný, umět, dovést
* ŠAKTA = silný
* ŠAKTI = síla, ženský aspekt energie, Matka vesmíru
* ŠAMA = klid, vyhasnutí
* ŠAMBHU = přívětivá podoba Šivy
* ŠAMBO = Šiva; dobrý, příznivý
* ŠAMBÚKAH = šnek, hlemýžď
* ŠANAIH = pomalu
* ŠANI = Saturn
* ŠANIVÁRA = sobota
* ŠANKÁ = strach, pochybnost
* ŠANKARA = Šiva; dárce dobra, příznivý
* ŠANKARÍ = Párvatí - choť Šivy
* ŠANKHA = ulita, lastura
* ŠANMÁSÁH = šest měsíců
* ŠANMUKHANÁTHA = " s šesti tvářemi " Skanda; první syn Šivy a Párvatí, Pán Bráhmanů
* ŠANSATI = chválit
* ŠÁNTABHAKTI = pokojná oddanost
* ŠÁNTAM = klid, vyrovnanost
* ŠÁNTASVARÚPA = přirozený stav míru
* ŠÁNTI = mír
* ŠAPATI = klít, proklínat
* ŠARA = šíp
* ŠARADAH = podzim
* ŠARAGATI = Rámův šíp
* ŠARANA = útočiště, úkryt
* ŠARANÁGATA = úplně se odevzdat
* ŠARANAM = uchýlit se, odevzdat se
* ŠÁRDULAH = tygr
* ŠARÍRA = tělo
* ŠARÍRINAH = ztělesnění ducha
* ŠARKARÁ = cukr
* ŠARMA = slušnost, přízeň
* ŠASTRA = zbraň
* ŠÁSTRA = spis, učebnice, věda
* ŠAŠÁNKA = měsíc
* ŠAŠÁNKA ŠÉKHARA = Šiva; ten, kdo drží měsíc
* ŠAŠ = šest
* ŠAŠÍ = měsíc
* ŠAŠTI = šedesát
* ŠÁŠVATÁH = věčný
* ŠATA = sto
* ŠATHA = tulák, pobuda
* ŠÁTRU = nepřítel
* ŠATRUGHNA = " hubitel nepřátel "; Rámův bratr, syn Sumitry a dvojče Lakšmany
* ŠAUČHA = mentální a tělesná čistota
* ŠAVA = mrtvola
* ŠÉKHARA = držitel
* ŠÉŠA = prvotní had na kterém dlí Višnu; ukončení, vyrovnání
* ŠHADAH, ŠHANAH = šest
* ŠHODAŠA = šestnáct
* ŠÍ = spát
* ŠIKHARA = vrchol, vrcholek hory
* ŠIKŠATÉ = učit se
* ŠILÁ =kámen
* ŠÍLA = charakter
* ŠILPINAH = socha
* ŠIRA = hlava
* ŠIRDI = město kde sídlil Širdi Sáí Bábá
* ŠIRDI BÁBÁ = avatár tohoto věku, předchozí vtělení Sáí Báby z Puttaparti, vtělení Šivy
* ŠIRŠHA, ŠÍRŠA = hlava
* ŠÍTA = zima
* ŠIVA = " dobrý "; nejvyšší bůh z hlavní hinduistické trojice Brahma - Višnu - Šiva, který představuje proces ničení a znovuobnovení, ničí staré pro příchod nového
* ŠIVA KÁMÍ = Párvatí - choť Šivy
* ŠIVALINGAM = posvátný symbol absolutna
* ŠIVARÁDŽA = Pán Šiva
* ŠIVARÁTRÍ = Šivova noc; svátek
* ŠJÁM, ŠJÁMA, ŠJÁMALA = temně modrá
* ŠJATI = ostřit, zaostřit, brousit
* ŠOBHAH = zářit
* ŠOČATI = truchlit
* ŠODÁŠA = šestnáct
* ŠODHANA = očista
* ŠOKA = srast
* ŠÓVRI = Krišna; ten s krásnými vlasy
* ŠRÁDDHA = víra, upřímná snaha, upřímný záměr
* ŠRAJATI = dosáhnout
* ŠRAVANA = poslech
* ŠRAVANAM = naslouchání
* ŠRÉJAH = dobré, požehnání
* ŠRÍ, ŠRÍMAD = termín vyjadřující úctu
* ŠRÍH = bohatství, hojnost
* ŠRINGAMAH = roh
* ŠRINGÁRA = cit lásky
* ŠRINKHALÁ = řetěz, pouto
* ŠRINOTI = slyšet, poslouchat
* ŠRÍRABDÍ = Lakšmí
* ŠRITÁH = vzít pod ochranu
* ŠROTRAM = uši
* ŠRUNOTI/b> = slyšet
* ŠRUTA = vědění, znalost
* ŠRUTASJA = co už bylo slyšeno
* ŠRUTI = sluch, svaté písmo, hudební nota
* ŠUČI = čistý
* ŠUBHA = dobrý, příznivý, blahodárný
* ŠUBHÁNANA = Ganéša; ten, kdo je příznivý
* ŠUDDHA = čistý, čirý
* ŠUDRA = kasta služebníků a dělníků
* ŠÚDRA = nedotknutelný
* ŠUKHLA = světlo
* ŠUKLAH = světlá polovina měsíce
* ŠUNAKA = pes
* ŠUNDÁ = sloní chobot
* ŠÚNJA = nula
* ŠUNTHÍ = zázvor
* ŠUKRA = Venuše; slovo znamená sperma nebo pohlavní sekrece
* ŠUKRAVÁRA = pátek
* ŠÚRA = statečný
* ŠVAH = zítra
* ŠVASANAH = dýchání
* ŠVASITI = dech
* ŠVÉTA = bílý

gajatri.net