S

* SA = on
* = tohle je , toto je
* SABA KÓ = všichni lidé
* SABHÁ = shromáždění
* SABMILE = každý, všichni, spolu
* SADGUNA = přednost
* SADGURU = pravý guru
* SADÁ = vždy , věčný , stále
* SADAJA = soucitný
* SADÁNANDA = věčná blaženost
* SADÁŠIVA = věčný Šiva , vždy milostivý Šiva
* SÁDHAKA = duchovní aspirant , hledající
* SÁDHANA , SÁDHANÁ = nástroj , praxe
* SÁDHU = dobrý člověk , světec , svatý
* SADŽANA = dobrý člověk
* SÁGARA = oceán
* SAHADŽA = to co jsme si přinesli z minulých životů , naše karma
* SAHAJA = přirozenost , přirozené
* SAHÁJA = pomocník , přítel
* SAHANA = tolerance, shovívavost, snášenlivost
* SAHANAVAVATU( saha + nau + avatu) = dohromady nás chrání
* SAHÁRÁ = spasitel
* SÁHASA = dobrodružství
* SAHÁSAM = s úsměvem
* SAHASRA = jeden tisíc
* SAHASRAM = tisíckrát
* SAHASRÁRA ČAKRA = s tisíci okvětními lístky lotosu , sedmá koruní čakra
* SAHATE = přinést si
* SAHITAM , SÁKAM = s
* SÁHITJA = literatura
* SÁÍ = " božská matka " ; Sáí Bábá
* SÁÍŠA = Pán Sáí
* SÁÍ BÁBÁ = " božská matka a otec " ; nynější avatár žijící v Jižní Indii v Puttaparti
* SÁJAM = večer
* SÁJAMPRÁTAH = večer i ráno
* SAJATA = pokoušení se
* SAKALA = obsahující vše , věčnost
* SAKALÁNI = vše
* SAKÁRANAM = opodstatněné , s důvodem
* SAKÁŠA = společnost , společenství
* SAKHA = přítel
* SAKRITAH = jednou
* SÁKŠÁTAH = přímo
* SÁKŠATKÁRA = duše
* SAKŠÍ = svědek
* SAM = stejný , sudý
* SAMA = rovný , rovnající se
* SAMÁ = jako
* SAMADARŠANA = vidění jednoty ve všem
* SAMÁDHINÁ = plně ponořen ,absorbován
* SAMAJA = čas
* SAMÁNA = podobný , stejný , srovnatelný
* SAMÁJUKTAH = držet balanc , být vyrovnaný
* SAMÁHITA = spokojený , spokojenost
* SAMÁDHI = nezničitelné spojení s Bohem , vyrovnaný intelekt
* SAMASTA = všechno
* SAMATHÉ = správné jednání
* SAMAVÉDA = druhá ze čtyř Véd ; sestává z veršů Rigvédy v jiném pořadí , se zvláštními melodiemi a opakováním slabik
* SAMBA VINÓDHINÍ = Párvatí - " družka , radost Šivy "
* SAMBHAVA = narození , porod , plod , vytvořen
* SAMJAMJA = ovládati
* SAMJÓGA = pravá jednota
* SAMPADAM = vlastnosti
* SAMPATTI = prosperita
* SAMPRAPTÉ = přijímající vše dobré
* SAMPÚRNA = úplně , naprosto
* SAMSTHITA = ztělesnění
* SAMUDBHAVAM = přímo manifestovaný , zrozen z
* SAMUDRA = oceán
* SANÁTANA = starověký , věčný
* SANDEŠA = zpráva , poselství
* SANČÁRI = pohybuje se
* SANGÁ =dohromady , na blízku
* SANGAM , SANGATI = duchovní společnost
* SANGHA = skupina , shromáždění
* SANGÍTA = muzika
* SANGRAHA = repertoár , kolekce , sbírka
* SANHITÁ = kód , fonetická kombinace slov v sanskrtu
* SANJASI = ten , kdo se vzdal světa
* SANKALPA = záměr , boží přání , boží vůle , rozhodnutí se , plán
* SANKATA = žal , nebezpečí , kalamita
* SANKETA = indicie , address
* SÁNKHJA = jedna ze škol indické filozofie , analytické studování
* SANKHJÁ = číslo , počet
* SANKHJÉ = na bojišti
* SANKRANTI = lednový svátek Makara Sankranti
* SANNIDHI = blízkost
* SANSÁRA = koloběh životů , tok proměn , svět
* SANSKÁRA = dojem , vtisknutí, vrozené sklony, duševní dispozice z tohoto a minulých životů
* SANSKRT = umělý jazyk , ve které vibrace slova koresponduje se skutečnou vibrací popisovaného
* SANTAH = oddaní
* SANTI = tam jsou
* SANTÓŠA = uspokojení , satisfakce
* SAPTA = sedm
* SAPTADAŠA = sedmnáct
* SAPTATI = sedmdesát
* SÁRA = esence , pevný , nejlepší
* SARAH , SARASAH = jezero
* SARASA = exelentní
* SARASIJA = blýskavý , jiskřivý
* SARASVATÍ = Bohyně moudrosti a umění , choť Brahmy
* SARATI = jít
* SARITÁ = řeka
* SAROJA = lotos
* SAROVARAM = jezero
* SARPA = had
* SARVA , SARVÉ = vše
* SARVABHÚTA = ke všem živým bytostem
* SARVABHÚTÉŠU = mezi ( uprostřed ) všemi žijícími bytostmi
* SARVADÁ = vždy
* SARVADŽAGATÉ = celý svět
* SARVADHARMANA = všechny variace náboženství
* SARVAGATAM = všeprostupující
* SARVARTANAH = všechny věci
* SARVATAH = ze všech koutů , odevšad
* SARVATHÁ = respektován všemi
* SARVATRA = všude
* SARVÉŠA = Pán všeho
* SAT = pravý ,pravda , bytí , existence
* SAT - ČIT - ÁNANDA = bytí , vědomí a blaženost ; vlastnosti neprojeveného
* SATI = bytí ; první choť Šivy
* SATJA = pravda
* SATJAMEVA = samotná Pravda
* SATJA NÁRÁJENA = jméno malého Sáí Báby
* SATRAM = sezóna
* SATSANGATVÉ = v dobré společnosti
* SATTVA = esence , kvalita bytí , síla , vnitřní síla
* SÁTVIKAM = v dobrém postoji , v Dobru
* SAUKHJA = mír , spokojenost
* SAURABHA = vůně
* SAUVARNA = zlatý
* SAVIKALPASAMÁDHI = osvícení , ve kterém ještě přetrvávají myšlenky , přání a karma
* SAVITAR = " podněcovatel " ; védské sluneční božstvo , ztělesnění životodárné moci slunce , také ztělesnění světla vědění , které překonává nevědomost
* SAVITRÍ = dcera slunečního Boha Savitara , dokázala přesvědčit Boha smrti - Jamu , aby ji neodnesl svého manžela ; je symbolem manželské lásky a oddanosti
* SÉVA = sloužit ; duchovní , nesobecká služba
* SEVAKA = služebník
* SEVAMA = jablko
* SÉVITA = duchovní naplnění
* SETU = most
* SÍDATI = sít
* SIDDHA = ten , který vlastní psychické síly ; kdo realizoval pravé Já
* SIDDHI = psychické síly , realizace , dosažení
* SIDHJATI = dosáhnout
* SIKATÁ = sůl
* SÍKATÁ = písek
* SIKHAVÓ = učit
* SIKTHAM = svíčka
* SIKTHAVARTIKÁ = svíčka
* SÍMÁ = hranice , limit
* SINDHU = oceán , udržovatel všeho
* SINHA = lev
* SITA = prázdný
* SÍTÁ = " brázda " , choť Rámy , vtělení Lakšmí , Král Džanaka nalezl v čerstvě vyorané brázdě malou holčičku , přijal ji za svou a dal ji jméno Síta
* SJÁM = byl by
* SKANDHAU = ramena
* SKANDA = syn Šivy , Pán Bráhmanů
* SMAJATE = smát se
* SMARANAH = přemýšlet , upamatování se na boží jméno
* SMARANAM = pamatuj
* SMARATI = pamatovat
* SMITA = úsměv
* SMRTI = tradice, vzpomínka , paměti
* SNÁNA = koupel , omývání
* SNEHA = láska , přátelství
* SÓHAM = " já jsem On " , nádech a výdech je neustálou mantrou Já jsem On , vyjadřuje jednotu individuální duše s Bohem
* SOMA = měsíc
* SOMAVÁRA = pondělí
* SPARŠANAM = dotyk , dotek
* SPRIŠ = dotknout se
* SRIŠHTVÁ = stvoření
* SRŠTI = tvoření
* STHAH , STHITAH = umístění , stát
* STHÁNA = místo
* STHIRA = pevný
* STHITI = udržování
* STHÚLA = silný , velký , hrubý , objektivní
* STRÍ , STRIJAH = žena
* STOTRA = verš
* STUTÉ = klanění se , chválit
* STUTI = chvála
* SU = dobrý
* = vytvořit , produkovat
* SUBHAM = blahodárný
* SUBRAHMAŇJA = Skanda , druhý syn Šivy
* SUDATI = žena
* SUDŽANA = dobrý člověk
* SUDHA = dar
* SUDHÁ = nektar
* SUDHÁKAR = měsíc
* SUGANDHIM = ten , kdo krásně voní
* SUGRÍVA = opičí král v příběhu Rámajány
* SUGUNABHÍ = mající sladkou kvalitu
* SUKARA = snadno
* SUKHA , SUKA = štěstí
* SÚKŠMA = jemný , minuta , velmi malý
* SÚKTA = dobré slova
* SULABHA = snadno dosažitelný
* SUMIRA = zpívejte to jméno
* SUMITRÁ = jedna z manželek Dašarathy , matka Lakšmany
* SUNAVÓ = božské zvuky
* SUNDARA , SUNDARÍ = krásný , krásná
* SUNÓ = slyš
* SUPTA = spící
* SURA = božstvo , andělská bytost
* SURADÁSA = slepý básník , známý oddaný Pána Krišny
* SURENDRA = král Bohů
* SURÉŠ = Pán Bohů
* SÚRJA = slunce
* SURJANAMASKÁR = pozdrav slunci ; cvík v józe
* SUSVAGATAM = sladké přivítání
* SUŠHUPTIH = hluboký spánek , spánek beze snů
* SUŠÍLA = dobrý charakter
* SUŠUMNA = jeden ze tří hlavních enegetických kanálů v jemnohmotném těle ; proudící od spodu páteře přímo vzhůru
* SUTA = syn
* SUTÁ = dcera
* SUTHA = syn( čí )
* SÚTRA = nit , pramének , proplýtat se
* SÚTRADHÁRA = loutkař
* SVA = samo , vlastní
* SVÁDA = chuť
* SVADHÁ = oběť
* SVADHARMA = - někoho - dharma
* SVÁDU = sladkost
* SVÁGATAM = přivítání
* SVAHASTAH = podpis
* SVAJÁ = jejich vlastní
* SVAJAM = on sám
* SVAJAMPRAKÁŠITA = samo svítící , samo zářící
* SVAKAM = jeho vlastní
* SVAM = vlastnit . mít
* SVÁM = ze sebe
* SVÁMI , SVÁMÍ = mistr , oslovení gurua , učitele
* SVANA = zvuk
* SVAPATI = spát
* SVAPNA = sen
* SVARA = zvuk
* SVARANDHARÁ = harmonium
* SVARGA = nebe
* SVARÚPA = ztělesnění , forma
* SVASTI = všechen mír , buď zdráv
* SVASTIKÁSANA = prospěšná pozice
* SVJAM = z nás

gajatri.net