GANÉŠ ČATURTHI(v roce 2011 bude Ganéš Čaturthi 1.9.)

Ganéš Čaturthi je Ganéšův svátek, takové Ganéšovy narozeniny. Slaví se čtvrtý den po novoluní v hindském měsíci Bhadrapada(srpen, září). Slovo čaturthi odkazuje právě onen čtvrtý den. Svátek potom trvá deset dní a končí tak na Ananta Čaturdaší(14 dni).

Tento svátek se původně oslavoval jen v domácnostech. V období nadvlády Britů v Indii, se tento svátek stal velikou veřejnou oslavou podporující tak národní a kulturní vlastenectví. V té době se také začali tvořit veliké sochy a obrazy Ganéši, které se na konci svátku rituálně ponořují do vody. Sochy vytvořené z jílu se ponořují do řek jako symbol tvoření a rozpadu v přírodě.
(Bohužel se vlivem modernizace začaly tyto sochy tvořit i z jiných materiálů nešetrných k přírodě a tak následné ponoření do řek způsobovalo ekologickou katastrofu. Bohudík se však dnes tato situace začíná měnit a je tak tento svátek znovu důvodem k společenským reformám, tentokrát ekologických.)

Během svátku se připravuje Ganéšova sladkost zvaná Modaka, která nechybí na žádném z Ganéšových vyobrazení. Modaka je kulička z rýžové a pšeničné mouky s kokosovým ořechem, palmovým cukrem, suchými plody a kořením. Ganéšovy sochy vytvářené při tomto svátku se připravují ve vybudovaných přístřeších sloužících za dočasné chrámy a tam se za zvuků védských manter každá socha rituálně "oživuje". Procesí na konci svátku, kdy se sochy ponořují do řek a vodních nádržích, jsou plné tance a zpěvu.

Když je při svátku Ganéš Čaturthi(narozeniny Ganéšy) ctěn Ganéša po několik dní, je po té celá jeho socha vyrobená z jílu, ponořena do řek a moří a je tak symbolicky odevzdána zpět svému zdroji. Ganéša je vítán oslavným "GANAPATI BAPÁ MURJA" a při ponoření do vody je volán "PUDČJA VARŠI LAUKARAJA" aby za rok opět přišel.

Co můžete nabídnout Vinájakovi v tento den jeho narozenin? Otázal se Sáí Bábá při jedné své promluvě. A následně odpověděl: “ Patram, pušpam, phalam a thójam – to jsou ty čtyři věci, které máte obětovat Bohu. Patra (list) znamená tělo. Toto tělo může každým okamžikem zetlít. Proto si nikdy nevypěstujte připoutanost k tělu, místo toho je nabídněte Bohu. Pušpa (květ) znamená hridaja (srdce). Tento květ nikdy neuvadne. Mysl lze přirovnat k plodu (phala) a Thója představuje slzy radosti. Všechny tyto čtyři věci je třeba obětovat Bohu. To jsou obětní dary, které Bůh očekává.“
Om Gam Ganapataje Namaha


gajatri.net