H

* HA = slunce
* HALA ; HALÁHALA = pluh ; jed který vypil Šiva , aby zachránil svět
* HAM(hindšťina) = my,já
* HAMÁRÁ(hindšťina) = náš
* HANSA = labuť
* HANTUM = zabít
* HANUMÁN = opičí přítel a oddaný Rámy , syn Boha větru
* HARA = ničitel , jméno Šivy
* HARANA = akt ničení
* HARÉ = oslovení Pána
* HARI = " rudohnědý , hnědožlutý , plavý , lev " , jedno z jmen Višnua
* HÁRINÍ = odstraňující
* HARITA = zelený
* HARŠA = radost
* HASTA = ruka
* HATA = ovládnutí vůle
* HATAM = zabít
* = je , oslovení " Ó "
* HEMANTA = zima , zimní období
* = on
* HINSÁ = násilí
* HIRANJAGARBHA = zářivý , zlaté lůno života a hmoty
* HJAH = včera
* = zvolání
* HRDAJA , HRIDAJA = srdce , duchovní srdce
* HRDAJA VIHÁRI = Krišna , " hrající si v srdci "
* HU = v sufísmu je to jméno Nejvyššího , HU EL - HAIJ EL - QUAIJUM - " On , Živoucí , jenž vznikl sám ze sebe
* HUTA = nabízení , uctívání

gajatri.net