I

* IČČCHÁ = touha , vůle
* IČČCHÁ ŠAKTI = síla vůle
* IDÁ = jeden ze tří hlavních enegetických kanálů v jemnohmotném těle ; proudící od spodu páteře po levé straně vzhůru
* IDAM = toto , tohle
* INDRA = Bůh hromu a blesku ve védské mytologii
* INDRIJA = smyslový orgán
* IŠA = Ježíš , jak mu říkali v Kašmíru
* ÍŠA = Pán
* ÍŠAM = Šiva
* ÍŠÁVÁSJAM = obývaný Pánem
* IŠTADÉVATÁ = osobní ochrané božstvo
* ÍŠVARA = Bůh
* ITI = jako to
* ITIHÁSA = pověst , legenda

gajatri.net