J

* JÁ , JÁTI = jít
* JA = kdo
* JADÁ = když , kdy
* JÁDAVA = Jaduovec - Krišna , člen rodu Jadu
* JADI = jestli
* JADU = rod ve kterém se narodil Krišna
* JADUNANDANA = Krišna ; syn rodu Jadu
* JÁGA = obětní obřad
* JAH = každý kdo , kdokoliv kdo
* JAM = někdo komu , někdo koho
* JAMA = Bůh smrti ve védské mytologii ; zákaz , sebeovládání , také pět morálních příkazů
* JAMADÚTÁNÁM = poslové Boha smrti ve védské mytologii
* JÁMINÍ = noc
* JAMUNA = posvátná řeka pramenící v Himálájích , která se vlévá do Gangy v Prajágu , nedaleko Varanásí ; protéká oblastí kde žil malý Krišna
* JANTRA = obrazy určené k meditaci
* JANTU = dosáhnout nás
* JAŠÓDA = nevlastní matka Krišny
* JATRA = cesta , pouť , cesta za posvátným místem
* JE = ti kdo
* JEŠHÁM = jehož , čí , koho
* JO = kdo
* = kdokoli
* JÓGA = jednota , spojení
* JOGA = úsilí
* JOGAM = seberealizace
* JOGÉŠVARA = Šiva , pán jogínů
* JOGINÍ = jogínka
* JOGÍ = jogín
* JONAJAH = ze zdrojů
* JONI = způsoby života
* JONIH = zdroj zrození
* JÓNI = ženský pohlavní orgán , děloha , zdroj
* JUDHIŠTHIRA = hrdina Mahábháraty , nejstarší z pěti bratří Pánduovců
* JUGA = éra , věk ; jsou čtyři Jugy - Satajuga , Trétajuga , Dvaparajuga a Kalijuga
* JUGAAVATÁRA = avatár té které jugy
* JUGAMUNI = hlavní mudrc té které jugy
* JUGALE = dvojný , dvojitý
* JUGE = milenium
* JUKTA = používat
* JUKTÁ =s
* JUKTI = užitečnost
* JUKTENA = být ponořen v meditaci
* JUKTVÁ = být pohlcen , absorbován

gajatri.net