O

* ODŽAS = skvělost ,síla , energie
* ODŽASA = skrze mou energii
* ÓM = OM , prvotní zvuk vesmíru , počátek stvoření , je tak prvotní slabikou každé důležité mantry
* ÓMKÁRA = písmový znak ztvárňující slabiku Aum ( Om ) , zvuk Om
* OMKÁRÉŠVARA , OMKÁREŠVAR = Šiva , Pán slabiky OM , Pán chrámu v Omkárešvaru ; město , ve kterém je chrám Šivy , kde se nachází jeden z dvanácti takzvaných " Džjótirlingamů "
* ÓNAM = svátek oslavující příběh o Vámanovi a císaři Balim

gajatri.net