ALLÁHAlláh znamená Bůh, takže slovo Bůh znamená Alláh. Jak Bůh tak Alláh jsou slova, která sice vyjadřují To, co je nepopsatelné, nevyčíslitelné, nehmatatelné, avšak co je prvotní, základní a neměnné. To, co mnoho národů popisuje mnohými jmény.

Jediné co je jiné je nezobrazování božstev, ale není tomu tak úplně. V hinduismu je mnoho božstev, které vyjadřují různé aspekty bytí. Mají svou podobu, svou symboliku. Ale pro Pravdu, pro nejvyšší skutečnost nemá ani hinduismus žádnou personifikaci. Takže v jádru se spojujeme opět v Jednotě. Zůstávají nám symboly pro nejvyšší Pravdu, čili pro Boha, pro Alláha.

V muslimské víře tak vidíme jméno Alláh napsané tak jako na obrázku nahoře.

www.gajatri.net