BUDDHA

Buddha byl historickou osobností, který se narodil jako princ Siddhártha Gautama a který dosáhl konečného poznání. Za svého života měl mnoho žáků, přesto nebyl to on, kdo by založil pozdější buddhismus. Ten vznikl později a větví se dnes na několik škol.

Samotné Buddhovo učení je zaměřeno na osvobození lidské bytosti z bídy a utrpení života. Podle buddhismu, jsou zármutek a touha, hlavní příčinou veškerého utrpení tohoto světa. Buddha přinesl čtyři vznešené pravdy:
1. existence utrpení
2. najít příčinu utrpení
3. utrpení lze odstranit a to pomocí
4. ušlechtilé osmidílné stezky
Správné pochopení   Správné myšlení  Správná řeč  Správné jednání   Správné živobytí  Správné snažení  Správná pozornost  Správné rozjímání.

Dle hinduistů je Buddha považován za deváté vtělení BohaVišnua , Boha udržovatele, který se inkarnoval na zemi pro obnovu duchovního učení. Přinesl myšlenku nenásilí a rovnosti duchovní cesty pro všechny třídy obyvatelstva.

Mezi nejznámější poutní místa spojená s životem Buddhy patří Bódhgaja (místo osvícení), Sarnath (místo prvního učení) a Kušinagar (místo Buddhova odchodu ze světa) v Indii. V Nepálu potom rodiště Buddhovo v Lumbiní. Sarnath a Bodhgaya jsou dvě z nejdůležitějších poutních center pro buddhisty.

gajatri.net