Ježíš Kristus

Ježíš byl historickou osobností, který se narodil Marii a Josefovi v městě Betlémě. Jeho život a jeho učení je dodnes inspirací pro mnoho duchovních lidí po celém světě. Náboženství, která vznikala sta let po Ježíšově odchodu, a která vznikají i dnes, jsou nejrozšířenějšími ze všech.

Ježíš zajisté představuje symbol Lásky a oběti. Prohlásil že je Cestou, Pravdou a Životem. Cesta je učení Lásky vedoucí k Pravdě. Pravda je stav čistého bytí, které přináší Život, Život věčný.

Za svého života prošel třemi stádii. Nejprve prohlásil že je Poslem božím, po té že je Synem božím a nakonec prohlásil že On a jeho Otec jsou jedno. Tím nám svým vlastním příkladem podal návod, jak dosáhnout splynutí s Bohem.
Nejprve máme toužit po Bohu a skrze své činy být jako posel boží. Takové jednání nám po čase přiblíži Boha natolik, že se budeme považovat za jeho součást a budeme jeho dětmi. Po stišení mysli a dobrém konání jednoho dne přijde konečné uvědomění v podobě sjednocení se s Bohem.

gajatri.net