SAT NÁM VAHE GURU
(Nechť nás vede Boží jméno a duchovní učitel)

V úvodním hymnu Guru Granth Sáhib, svaté knihy Sikhů je psáno:
Existuje jediná nejvyšší věčná realita-Pravda, která je tvůrcem všeho a tak je i ve všem přítomná. Není v ní strach ani nenávist. Existuje mimo čas, mimo zrození a smrt. Je samoodhalující. Známe ji jako milost Gurua.

Zakladatelem sikhského náboženství byl Guru Nának.
Guru Nanak ustanovil zvyk skupinových zpěvů oddanosti. Řekl svým žákům, že by měli hledat smysl svého života při recitaci božího jména.

gajatri.net