Sarasvatí je Bohyně moudrosti. Je dárkyní uměleckých sklonů, výřečnosti a učenosti. V hinduistickém panteonu je manželkou Boha Brahmy, který je stvořitelem vesmíru a zdrojem moudrosti a vědění. Oba jsou součástí Trimúrti-Brahmá-Višnu-Šiva hlavní božské trojice mytologických postav ztvárňujících životní aspekty stvoření (Brahmá-Sarasvatí), udržování (Višnu-Lakšmí), a znovuobnovování (Šiva-Durgá).
Brahmá je první člen hlavní božské trojice, který představuje aktivního stvořitele tohoto vesmíru. Jeho chotí je Sarasvatí, jejíž jméno znamená plynoucí. Je bohyní slova, umění a moudrosti. Jméno Brahmá se nevyskytuje ve védách, tam byl znám stvořitel jako Pradžapati (Pán tvorstva) nebo jako Hiranjagarbha (zláté vejce, zárodek). V Mahábháratě se Brahmá popisuje, kterak se zrodil z Višnuovi mysli, když počal myšlenku stvoření.
V době zániku vesmíru, spí Višnu na kosmickém hadu Šéšovi plujícím na primárních vodách. Když se tvoří nový vesmír, Brahmá se zjeví na lotosovém květu vyvěrajícího z Višnuova pupku (nabha). Proto je Brahma nazýván Nabhidža (zrozen z pupku). Když stvoří Brahmá vesmír, zbývá do jeho konce 2,160,000,000 let. To je jeden Brahmův den. Když ulehá k spánku, celý vesmír pohltí oheň. Brahma žije 100 roků a podle indického kalendáře je nynější vesmír jeho 51 den. Na konci svého života se i sám Brahma a s ním celé stvoření rozplyne v pět základních elementů.

gajatri.net