P

* PAČHATI = vařit
* PADA = část , kapitola , noha , krok
* PADÁNI = slova , stopy
* PADHA = chodidlo
* PADMA = lotos
* PADMAASANA = pozice lotosového květu v hathajóze
* PADMAKŠAM = lotosové oči
* PADMANÁBHA = jméno Višnua , popisující lotosový květ rostoucí z jeho pupku , z něhož se zrodil Brahma
* PADMAPATRA = list lotosového květu
* PADUKA = sandály
* PÁHI = ochraňovat
* PÁHIMAM = ochraňuj mne
* PÁLA , PALI , PÁLANA = pečovat
* PAŇČA = pět
* PAŇČABHUTA = pět elementů
* PAŇČADAŠA = patnáct
* PAŇČÁŠAT = padesát
* PANDARI = vesnice , kde se zjevil Pán Panduranga
* PANDAVAS = pět Pánduovců , synů Kunti ; hrdinové eposu Mahabhárata
* PANDITA = učenec , badatel , vědec
* PÁNDU = bledý , legendární panovník a nevlastní otec Pánduovců
* PANDURANGA = zjevení Pána ve formě zářivého bílého světla , také jméno Krišny
* PANI = voda
* PÁNI = ruce
* PANTHÁ = cesta , stezka
* PÁPA = hřích , špatný čin
* PARADŽANAM = recitace nebo zpívání posvátných textů
* PARAMA = nejvyšší , největší
* PARAMÁNANDA = nejvyšší blaho
* PARAMÁRTHA = nejvyšší cíl života - absolutní Pravda
* PARAMÁTMAN = nejvyšší Já , univerzální duše
* PARAMÉŠVARA , PARAMÉŠA ; PARAMÉŠVARÍ = nejvyšší Bůh ; Bohyně
* PARAMHANSA = vznešená labuť - je symbolem schopnosti rozlišování mezi skutečným a neskutečným pro svou schopnost rozlišit mléko ve vodě
* PARAMPARA = nepřetržitá posloupnost ; GURU PARAMPARA = nepřetržitá linie duchovních učitelů * PARAŠU = sekera
* PARAŠURÁMA = jméno vtělení Višnua
* PARAŠVAH = pozítří
* PARÍKŠIT = ten , kdo prošel těžkými zkouškami života ; syn Ardžuny a spravedlivý vladař ; od počátku jeho panování se datuje počátek Kalijugy
* PARIPÁLANA = velký ochránce
* PARTI = zkráceně Puttaparti rodiště Sáí Báby
* PARTÍŠA , PARTIPURÍŠA , PARTÍŠVARA = Sáí Bábá - Pán Parti
* PARVATA = hory
* PÁRVATÍ = zrozena z hor , dcera Himaláje , choť Šivy , matka Ganéšy a Skandy
* PAŠJA , PAŠJANTI = vidět
* PAŠU = zvířata
* PAŠUPATI = Pán všech živoucích bytostí
* PATAJE , PATI = manžel
* PATALA = nízké světy
* PATAŇDŽALI = mudrc staré Indie , jenž napsal Jogasútry
* PATHAH = cesta
* PATHIKA = cestující
* PATI , PATÉ = Pán
* PATITA = chudí , zbídačení , opuštění
* PÁTITA = vzít dolů , strhnout , shodit
* PATITA PÁVANA = Pán chudých , zbídačených , opuštěných bytostí
* PATNÍ = manželka
* PATRAM = list
* PAVAKA = oheň
* PÁVAKA = zlato , oheň
* PAVANA = větřík , vzduch , dech
* PÁVANA = očišťující
* PAVÉ = odvodit
* PAVITRA = svatý , čistý ; také očišťovatel , očišťující
* PHALA = ovoce , důsledek činů
* PINGALA = jeden ze tří hlavních enegetických kanálů v jemnohmotném těle ; proudící od spodu páteře po pravé straně vzhůru
* PÍTA = žlutý
* PITÁ = otec
* PITÁMAHA = dědeček
* PITÁMAHI = babička
* PITAMBARA = žluté roucho oblékané Krišnou
* PITHA = trůn , sedadlo ; také místo , kde se něco soustřeďuje
* PJÁRÉ = drahý , milovaný
* PLAVATE = plavat
* PRABHU , PRABHÓ = Pán
* PRAČODAJÁT = ať nás podněcuje , ať nás vede
* PRADÁJA = nejvyšší dárce
* PRADAKŠINA = obcházení svatého symbolu tak , že jej máte stále po pravé straně
* PRADŽÁPATI = Pán tvorstva
* PRADŽŇÁNA = nejvyšší moudrost , úplné vědění , plné vědomí
* PRADŽŇÁNAM BRAHMA = Trvale ucelené vědomí je Brahma , jeden ze čtyř velkých védských výroků ( Máhávákja ) * PRAHLÁDA , PRAHLÁD = " rozradostněný " ; syn démona Hiranjakašipy , který se vzepřel svému otci , když se stal oddaným Višnua . Když ho chtěl otec zabít , zachránil jej samotný Višnu v podobě Narasimhy ( člověka - lva ) vystoupivšího ze sloupu paláce .
* PRAJÁG = místo nedaleko Varanásí , kde se střetávají řeky Ganga , Jamuna a symbolicky Sarasvatí ; jedno z míst konání Kumbhamely
* PRAKRITI = příroda , také vše stvořené z pěti elementů a tedy také Mája
* PRÁNA = život , dech , životní dech V lidském těle je prána rozdělená do pěti forem :
   1) Prána , prána která se pohybuje nahoru
   2) Apána , prána která se pohybuje dolu , způsobuje vylučování
   3) Vjána , prána která drží pránu a apánu společně a způsobuje oběh v těle
   4) Samána , prána která nese živinu k apáně a rozděluje energii do všech končetin , je to také síla trávení .
   5) Udána , prána která vynese nepotřebné ven vzhůru
* PRÁNÁJÁMA = kontrola dechu v józe dechu ; také kontrola či ovládání pěti prán
* PRANÁM = poklona , pozdrav
* PRANAVA = Óm , znamená život , život dávající
* PRÁRABDHA = následek činů z minulého života
* PRASÁDAM = posvěcené jídlo
* PRAŠÁNTI = nejvyšší mír
* PRAŠÁNTI NILAJAM = útočiště nejvyššího míru ; název ašrámu Sáí Báby v Puttaparti
* PRATAH = oddaný
* PRÁTIPAKŠA BHAVANAM = Metoda dosazující skrze představivost opak obav , tedy odvahu . Kultivují se ty rysy , které se neshodují s duchovním poznáním .
* PRITHVI = planeta Země , element země ze kterého vznikl smysl chuti - vůně ( GANDHA )
* PRAVIŠHA = vstoupit
* PRÉMA = láska
* PRÉMASVARÚPA = vtělení lásky
* PRIJA = drahý
* PRIJAMVADA = hovořit mile
* PÚDŽA = obřad , rituál
* PUDŽÁRÍ = ten , kdo vykonává púdžu
* PÚDŽITA = uctívat s úctou
* PUNARAPI = opakování
* PÚNJA = ctnost , záslužný čin
* PURÁNA = prastarý , bezčasý
* PURÁNY = knihy - starodávné příběhy
* PÚRANDARA = ten , který ovládá věčnost
* PURÍ = svaté město východu Indie , je v něm chrám Džaganáth
* PURÍ = pevnost , hrad , město
* PÚRNA = plný , dokonalý , celý , úplný , celistvý
* PURNIMA = úplněk
* PURUŠA = ten , který sídlí v osobě
* PURUŠÁRTHA = čtyři hlavní cíle lidského života :
  ARTHA - bohatství , ekonomická hodnota
  KÁMA - splněná přání , psychologická hodnota
  DHARMA - spravedlnost , morální hodnoty
  MÓKŠA - vysvobození , duchovní hodnota
* PURUŠOTAMA = velká osobnost
* PÚRVA = prvotní
* PÚRVAM = dříve , předtím , dávno
* PURVAMEVA = prvotní uspořádání
* PUŠPA = květina
* PUTRA = syn
* PUTTAPARTI = rodiště a sídlo Satja Sáí Báby

gajatri.net