108 JMEN RÁMY

1. OM ŠRÍ RAMÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, dárci štěstí
2. OM RÁMABHADRÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, "Příznivému"
3. OM RÁMAČANDRÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který září jako měsíc
4. OM ŠAŠVATÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, "Věčnému"
5. OM RÁDŽÍVALOČANÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, s lotosovýma očima
6. OM ŠRÍMATE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, u něhož pobývá Lakšmí(Šrí)
7. OM RADŽENDRÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, "Králi králů"
8. OM RAGHUPUNGAVÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, nejvýše postavenému z rodu Raghuovské dynastie
9. OM DŽANAKÍ VALLABHÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, milému Džanakí
10. OM DŽAJTRÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, "Vítěznému"
11. OM JITAMITRAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Conqueror of His enemies
12. OM JANARDHANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Refuge of the people
13. OM VISHVAMITRA PRIYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Milovaného mudrcem Višvámitrou
14. OM DANTAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the well-controlled One
15. OM SHARANATRANA TATPARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the protector of those who take refuge in Him
16. OM BALI PRAMATHANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Vanquisher of Bali
17. OM VAGMINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Eloquent
18. OM SATYAVACHE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One of truthful speech
19. OM SATYAVIKRAMAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who is valiant in defending Truth
20. OM SATYAVRATAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One of truthful vows
21. OM VRATADHARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who faithfully keeps His vows
22. OM SADA HANUMADASHRITAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, kterému vždy ochotně slouží Hanumán
23. OM KAUSALEYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, synu Kaušalji
24. OM KHARADHVAMSINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Annihilator of the demon Khara
25. OM VIRADHA VANAPANDITAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Expert in destroying the demon Viradha
26. OM VIBHISHANA PARITRATRE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který ochránil Vibhíšanu
27. OM KODANDA KHANDANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who broke the mighty bow
28. OM SAPTATALA PRABHEDRE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who permeates the seven planes of existence
29. OM DASHAGRIVA SHIROHARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který setl Rávanovi hlavu
30. OM JAMADAGNYA MAHADARPPA DALANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who shattered the pride of Parasurama
31. OM TATAKANTAKAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Slayer of Tataka
32. OM VEDANTA SARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který je esencí Védanty
33. OM VEDATMANE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který je samotnými Védami
34. OM BHAVAROGASYA BHESHAJAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Healer of the disease of Becoming
35. OM DUSHANATRI SHIROHANTRE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who cut off the head of Dushana
36. OM TRIMURTAYE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který je vtělením tří bohů
37. OM TRIGUNATMAKAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který je zdrojem třech gun
38. OM TRIVIKRAMAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord as Vamana
39. OM TRILOKATMANE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, v němž existují všechny tři světy
40. OM PUNYACHARITRA KIRTANAYA NAMAH
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One whose story is a source of merit to those who sing it
41. OM TRILOKA RAKSHAKAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, ochránci třech světů
42. OM DHANVINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the wielder of the bow
43. OM DANDAKARANYA KARTANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který sídlil v lese Dandaka
44. OM AHALYA SHAPASHAMANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který vysvobodil ze zakletí Ahalju
45. OM PITRU BHAKTAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který ctil svého otce Dašarathu
46. OM VARA PRADAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, dárci výhod
47. OM JITENDRIYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, THE Conqueror of the senses
48. OM JITAKRODHAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Conqueror of anger
49. OM JITAMITRAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who wins over friends
50. OM JAGAD GURAVE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Guruovi celého světa
51. OM RIKSHA VANARA SANGHATINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který vedl opičí vojsko
52. OM CHITRAKUTA SAMASHRAYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who took refuge at Chitrakuta Hill
53. OM JAYANTA TRANA VARADAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who blessed Jayanta
54. OM SUMITRA PUTRA SEVITAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, kterému sloužil Sumitřin syn (Lakšmana)
55. OM SARVA DEVADHI DEVAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Pánu všech bohů
56. OM MRITAVANARA JIVANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who revived the dead monkeys (after the war)
57. OM MAYAMARICHA HANTRE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Destroyer of the demon Maricha who practiced illusion
58. OM MAHADEVAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Velkému Bohu
59. OM MAHABHUJAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který má silné paže
60. OM SARVADEVA STUTAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, kterého opěvují všichni bohové
61. OM SAUMYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Calm One
62. OM BRAHMANYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, absolutnímu bytí
63. OM MUNI SAMSTUTAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který je oslavován všemi mudrci
64. OM MAHAYOGINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Velkému Jogínovi
65. OM MAHADARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, "Nejctnostnějšímu"
66. OM SUGRIVEPSITA RAJYADAYE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který pomohl navrátit království Sugrívovi
67. OM SARVA PUNYADHI KAPHALAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, dárci ovoce ze záslužné práce a dobré karmy
68. OM SMRITA SARVAGHA NASHANAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Remover of all afflictions
69. OM ADIPURUSHAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, prvotní bytosti
70. OM PARAMAPURUSHAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Nejvyšší bytosti
71. OM MAHAPURUSHAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Veliké bytosti
72. OM PUNYODAYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, zdroji všeho požehnání
73. OM DAYASARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, vtělení soucitu
74. OM PURANA PURUSHOTTAMAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Most Ancient Person
75. OM SMITA VAKTRAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who smiling speaks
76. OM MITA BHASHINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One of moderate speech
77. OM PURVA BHASHINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the One who rarely speaks
78. OM RAGHAVAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the scion of the Raghu dynasty
79. OM ANANTA GUNAGAMBHIRAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord of infinite majestic qualities
80. OM DHIRODATTA GUNOTTAMAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord of Valorous qualities
81. OM MAYA MANUSHA CHARITRAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who incarnated as a man through His maya
82. OM MAHADEVADI PUJITAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who is worshiped by Lord Shiva
83. OM SETUKRITE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, The builder of the bridge (at Setubandha to Sri Lanka)
84. OM JITA VARASHAYE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Conqueror of desires
85. OM SARVA TIRTHAMAYAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who is the sum of all holy places
86. OM HARAYE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Destroyer
87. OM SHYAMANGAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Dark-complexioned One
88. OM SUNDARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Beautiful One
89. OM SURAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord
90. OM PITAVASASE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord clad in yellow raiment
91. OM DHANURDHARAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, který nosí luk
92. OM SARVA YAJNADHIPAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord of sacrifice
93. OM YAJVINE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Sacrificer
94. OM JARAMARANA VARJITAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Conqueror of birth and death
95. OM VIBHISHANA PRATISHTHATRE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who established Vibhishana on the throne
96. OM SARVABHARANA VARJITAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Lord who relinquished all adornment
97. OM PARAMATMANE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Supreme Self
98. OM PARABRAHMANE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Supreme Absolute
99. OM SACHIDANANDA VIGRAHAYA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Embodiment of Existence, Awareness and Bliss
100. OM PARASMAI DŽJÓTIŠE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, nejvyššímu světlu
101. OM PARASMAI DHAMNE NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, the Supreme Abode
102. OM PARAKAŠÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, nejvyššímu Pánovi, který prostupuje celý vesmír
103. OM PARATPARÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, nejvyššímu z nejvyšších
104. OM PAREŠÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, absolutnímu Pánovi
105. OM PARAKÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Pánu, který přenese své oddané přes (oceán samsáry-zrození a smrti)
106. OM PARÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, nejvyšší bytosti
107. OM SARVA DEVATMAKÁJA NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, Pánu, který je zdrojem všeho dobrého
108. OM PARASMAI NAMAHA
Uctivé pozdravení a poklona Rámovi, nejvyššímu Pánovi


gajatri.net