MOC RÁMOVA JMÉNA

Jednou se mudrc Nárada vydal za Pánem Višnuem a prosil:
"Ó, Pane. Lidé velice vychvalují účinnost Rámanámy ( Rámova jména ). Můžeš mi to laskavě vysvětlit ?"
Pán Višnu chtěl předvést účinnost Rámova jména názorně. Vybídl tedy Náradu:
"Ó Nárado, jdi za vránou a vyslov slovo Ráma, nechť je vrána opakuje."
Nárada šel za vránou a řekl: "Ó vráno, celé tvé tělo je černé beze stopy bělosti. Zazpívej tedy jedenkrát Rámovo jméno." Vrána zakrákorala "Ráma" a okamžitě padla mrtvá k zemi. Nárada byl smutný, že vrána zemřela jen jedním zazpíváním Rámova jména. Vrátil se k Višnuovi a zpravil ho o její smrti. Pán Višnu mu řekl:
"Netrap se tím. Tentokrát jdi za krásným pávem, který se právě narodil a požádej ho, aby zazpíval Rámovo jméno."
Nárada odešel podle pokynů Pána Višnua za čerstvě vylíhlým pávem a řekl mu: "Ó páve, tvoje krása a půvab těší celý svět. Jsi velice líbezný a přitažlivý. Vyslov jednou jméno Ráma. "V okamžiku, kdy páv vyslovil "Ráma", padl také na zem mrtev. Nárada šel opět za Višnuem a zpravil ho o pávově smrti, když ten zazpíval jednou Rámovo jméno. Pán Višnu znovu Náradovi poradil:
"Nárado, kráva v blízkém chlévě zrovna porodila tele. Jdi za tím teletem, prosím, a požádej je, aby jednou zazpívalo Rámovo jméno."
Nárada to udělal. Jakmile čerstvě narozené tele uslyšelo slovo "Ráma", padlo také mrtvé k zemi. Když to Nárada oznámil Višnuovi, ten mu dal další pokyn:
"Nárado, tentokrát jdi do královského paláce, kde se právě narodilo dítě. Požádej je, aby jednou zazpívalo Rámovo jméno."
Nárada se velice bál přiblížit k právě narozenému princi, když vrána, páv i tele zemřeli po pouhém vyslovení Rámova jména. Prosil Pána Višnua, aby jeho život ušetřil, neboť král ho zahubí, když se po zazpívání Rámova jména něco novorozeněti stane. Ale Pán Višnu trval na tom, aby Nárada Jeho příkaz vyplnil. Nárada odešel do paláce a požádal novorozeného prince, aby jednou zazpíval Rámovo jméno.Princ Náradu pozdravil a vysvětlil mu, že jedním zazpíváním Rámova jména se z vrány proměnil v páva, z páva v tele a z telete v lidskou bytost, v prince. Vyjádřil mudrci Náradovi vděčnost, že ho zasvětil do zpěvu Rámova jména. Tak Jméno uděluje lidské zrození, které se považuje za vzácný dar.

gajatri.net