ALLÁH je slovo pro Boha,
doslovně znamená "jediný" či "jedinnost". Určitý člen AL udavá tuto jedinečnost k ILLAH. ILAAH znamená Bůh, avšak tím mohou být osloveni i jiní Bohové. Proto ALLÁH je takto vyjmut pro svou jedinnost. Podobně má tedy stejný význam jako slovo brahman, Jahve, Bůh, vesmírný duch a další jména pro svrchované božství, pro základní podstatu, pro základní skutečnost. Jako takový je tedy v oblasti "neprojeveného", a nedá se tedy popsat slovy ani nijak zobrazit. V arabském písmu existuje pro zápis slova ALLÁH grafický symbol.gajatri.net