SYMBOLIKA

Ztělesnění gájatrí mantry, bohyně Gájatrí je považována za Matku Véd - Véda Mátá. Bývá označována jako choť Boha Brahmy a inkarnaci Absolutna. Je Bohyní všeho vědění.
Na obrázcích ji uvidíme sedět na červeném lotosovém květu, znamenajícím bohatství. Má pět hlav a deset paží. Její vozidlo je labuť - Hamsa.

Pět hlav symbolizuje pět částí mantry.
1.OM
2.BHUR BHUVAH SVAHA
3.TAT SAVITUR VARENJAM
4.BHARGÓ DEVASJA DHÍMAHI
5.DHIJÓ JÓ NAH PRAČÓDAJÁT
Pět tváří symbolizuje také pět prán-životních sil, které Gájatrí ochraňuje.

Když Gájatrí působí jako ochránkyně životních sil, říká se jí Sávitrí. Sávitrí byla oddanou ženou, která přivedla svého manžela Satjavána zpět z rukou Jamy-boha smrti. Ochraňuje toho, kdo žije životem Pravdy.

Když Gájatrí působí jako ochránkyně vědění, říká se jí Sarasvatí. Sarasvatí je bohyně moudrosti, umění a řeči.
Gájatrí je tak nazývána Sarvadévatá-svarúpiní, tedy ztělesněním všech bohyň, neboť ochraňuje na všech úrovních-těla(Sávitrí), mysli(Sarasvatí) a ducha(Gájatrí).

Sáí Bábá říká, že "Gájatrí ulehčí od všech nemocí, otupí všechna trápení, naplní všechna přání, a propůjčí vše co je prospěšné." [23 - 8 - 1995]GÁJANTAM TRÁJATÉ ITI GÁJATRÍ
"Jmenuje se Gájatrí proto, že chrání toho, kdo ji recituje"


gajatri.net