Co symbolizuje postava Boha Ganéšy?

 Hned několik atributů poukazuje, že Ganéša je Pánem sama Sebe, a že překonal dualitu tohoto světa. Ganéša vždy stojí či sedí s jednou nohou na zemi a druhou nad zemí. Vyjadřuje tím odpoutanost od světských starostí, zakotvenou v hlubokém poznání. Podobný atribut je jediný kel, přičemž se můžete dočíst hned několik příběhů, kterak o ten druhý přišel. Vyjadřuje tím svou stálost v Jednotě a vítězství nad dualitou světa. Na svém čele nosí symbol trojzubce, který poukazuje na vládu nad minulostí, přítomností i budoucností.
  Ganéšovo " vozidlo ", myška Múšika, symbolizuje lidskou mysl. Mysl je neúnavný nástroj člověka a jedině ten kdo ovládne ji, může si činit nárok být nazván Vinájakou. Vinájaka je ten, kdo je bez Pána nad sebou. Kdo je Sám sebou Pánem. Můžete si všimnout, že Múšika drží pokorně sladkou kuličku, symbolizující rozmanité potěšení světa a čeká na příkaz svého Pána. Tak chová se mysl ustálená v Jednotě. Ganéša, který je takto ustálen v Pravdě, si tak dopřává většího bříška, aniž by tím byl ovlivněn ve své podstatě. Myška Múšika, která je někdy také popisována jako krysa, se umí velmi dobře pohybovat v temnotě a umí se dostat do mnohých skrytých míst. Ganéša tak zvládá symbolicky procházet svým intelektem i temnou myslí a je proto pro nás i tím, kdo nás vede z temnoty ke světlu.

 Slon, jako vegetarián představuje satvické, čisté vlastnosti. Sloní hlava poukazuje na moudrost a schopnost rozvahy. Slon i při své velikosti, umí svým chobotem manipulovat zručně jak s velkými, tak i s malými předměty. Podobně člověk může svou rozvahou učinit velké životní kroky i malé každodenní rozhodnutí. Tím více se mu bude dařit, čím více bude připoután k Bohu, a čím více bude odpoután od světského. Ganéša tak v jedné ze čtyř rukou drží laso či bič, kterým připoutává k Bohu a v druhé drže sekeru, přetíná pouta ke světu. Třetí rukou potom žehná a ujišťuje oddaného, že konéčné poznání, lotosový květ v ruce čtvrté, jej nemine.

Ganéša s Lakšmí a Sarasvatí

Ganéša je jedním z nejoblíbenějších bohů indické mytologie a najdete jej v každé domácnosti, často na obrázku společně s Lakšmí a Sarasvatí. Tato trojice přináší dobro na všech úrovních. Proč tomu tak je? To osvětlí právě to, co Ganéša symbolizuje. Nejvýznamnějším aspektem, který Ganéša představuje, je schopnost rozlišování. Tedy náš intelekt, kterým se lišíme od ostatních tvorů na této planetě. Dává nám možnost posoudit situaci ještě dříve, než něco vykonáme. A mezi čím máme rozlišovat? Mezi tím co je skutečné a co je neskutečné. Mezi tím, kdo jsme doopravdy a kdo nejsme.
Při "úspěšném rozlišení" přichází štěstí a moudrost. To jsou ony výše zmíněné bohyně Lakšmí a Sarasvatí. Tato trojice tak daruje poklidnou cestu světem směrem k poznání vlastní existence.

gajatri.net