Hanumán
je symbolem síly oddanosti, pokory a vytrvalosti.

Hanumán bývá nazýván Andžanéja podle jména jeho matky Andžaní. Také je znám pod jmény spojující jej s jeho otcem, kterým byl Váju - bůh větru. Ta jména jsou Maruti a Pavanasuta nebo Pavanaputra (syn větru) či Badžrangabali (ten, kdo je silný jako hrom - vadžra jest hromoklín).

Letící Hanumán
Hanumána
často uvidíme na obrázkách, kterak letí s horou na které rostou posvátné léčivé bylinky Sandživiní, díky nimž se vyléčí Rámova armáda při bitvě s démonem Rávanou. Podobně můžeme vidět další Hanumánův slavný skok a to skok přes oceán rozdělující Lanku od Indie, když hledal Hanumán unesenou Sítu, Rámovu choť.
  Tyto Hanumánovy skoky jsou symbolem síly oddanosti, rozjímání a sil vyvolaných duchovním úsilím. Takové schopnosti pomohou člověku překonat oceán klamu a nevědomosti a osvobodit tak Sítu (své já) z pout Rávany (iluze).


Síta a Ráma v srdci
Ráma se rozhodl
při své korunovaci po návratu do Ajódhji bohatě obdarovat každého, kdo mu pomohl vysvobodit Sítu a překonat démona Rávanu. Všichni se těšili hojných darů. Také Hanumán předstoupil nežádaje však žádného daru. V čistotě s pokorou a oddaností předstoupil k Rámovi. Ráma dojat pohledem na Hanumána, přivítal jej obětím se slovy, že jej nikdy nemůže přiměřeně poctít a splatit mu tak vše, co pro něj vykonal. Sítá však trvala na obdarování Hanumána a darovala mu svůj náhrdelník s drahými kameny. Hanumán ihned vytrhal drahokamy a každý rozbíjel, a hleděl do nich. Všichni žádali si vysvětlení takového činu. Hanumán odpověděl, že hledal uvnitř podobu Rámy a Síty, protože bez nich by pro něj takový dar neměl žádnou cenu. Od přihlížejících však Hanumán pochopení nedostal, naopak lidé zvažovali opravdovost jeho oddanosti. Hanumán na to rozevřel svou hruď a k velikému úžasu všech, mohl každý spatřit Rámu a Sítu v jeho srdci .
  Kdo jednou spatřil, uvěřil a dotkl se "božského", ten již nikdy nebude chtít nic menšího. Hanumán odevzdal Rámovi vše, svou mysl i své srdce, proto kde je Ráma, tam je Hanumán a kde je Hanumán, tam je Ráma, neb Jedno jsou.

gajatri.net