Co vyjadřuje symbol slabiky Om?Tři obloučky (trojka s ocáskem) představují tři úrovně vnímání. První značí bdělý stav, jakousi pohotovost smyslů. Druhý představuje stav snění, nekonečný svět rozmanité mysli. Třetí označuje stav čistého bytí, který prožíváme například ve spánku beze snů. Stav čistého bytí je nadřazen stavu snění i stavu bdění. Odpoutáním se, nebo také odosobněním se od všech těchto stavů, což představuje "háček nad trojkou", se stáváme "Neprojevenými". Dostáváme se tak ke svému zdroji, oné tečce na vrcholu znaku Om.
Tento symbol je tedy grafickým vyjádřením vlastní charakteristiky posvátné slabiky Om.

A
symbolizuje počátek, bdělý stav, tvoření, tělo, Brahmu
U
symbolizuje vývoj, snění, udržování, mysl, Višnua
M
symbolizuje rozpad, spánek beze snů, ničení, ducha, Šivu


gajatri.net