POPIS LAKŠMÍ

Lakšmí jako Bohyně hojnosti, štěstí a zdraví. Jméno Lakšmí je odvozováno od slova lakšme, cíl, Lakšmí tak charakterizuje také čtyři hlavní cíle života - Árthu, Dharmu, Kámu a Mókšu, čili bohatství, správné jednání, touhu a vysvobození. Slovo lakh míní statisíce či veliké množství. I od tohoto slova je odvozeno jméno Lakšmí, jako Bohyně hojnosti.

Lakšmí má mnoho atributů, které vyjadřují její charakter. Jednak oplývá krásou a jasem. Lotosový květ na němž spočívá je symbolem zdroje božství. Když je zobrazována se čtyřma rukama, má rovněž lotosové květy a to hned dva, jež naznačují bohatsví duchovní i materiální. Červené šaty se zlatými lemy představují rovněž hojnost či aktivitu "olemovanou" božím jasem a zdravím. Nejlépe poznáte Lakšmí, podle z ruky sypajících mincí, které jí nejvíce představují jako Bohyni hojnosti a prosperity. Další rukou žehná a dává pocit jistoty, nebo ji můžeme spatřit kterak drží nádobu s amritem, božským pohárem nesmrtelnosti a s ovocem bilva (Ovoce Bilva není chutné ani krásné, ale je velice zdravé a tak symbolizuje cestu odříkání až ke konečnému vysvobození). Vozidlem Lakšmí je bílá sova, v sanskrtu Ulúka.
Jako osmiruká se nazývá Mahálakšmí a je spojována s Durgou. Často ji můžeme spatřit po boku svého chotě Višnua. Potom se nazývá Lakšmí Nárájena.


POPIS VIŠNUA

Jméno Višnu pochází z kořene "viš", slova, které znamená "rozprostírající se, pronikavší, vstoupivší". Višnu je tak všepronikající energií, která prochází celým vesmírem a dává mu život. Proto je také "Bůh udržovatel". Modrá barva jeho pleti, symbolizuje jeho nekonečnost, tak jako je modré a "nekonečné" nebe či oceán na kterém je Višnu zobrazován. Tehdy se mu říká Nárájena, čili "ten, kdo je na vodách". Vysvětlení jména Nárájena je však mnohem více. Nára je člověk a Nárajena je Bůh. Nárajena je potom ten, kdo je v každém z nás. K Višnuovi patří neodmyslitelně čtyři hlavní atributy. Jsou to Šankh-lastura, Čakra-disk, Gada-palice a Padma-lotosový květ.

    Šankh(Šankhja) je lastura, nazývaná Pančadžanja, která poukazuje na pět základních elementů. Zvuk, který z lastury vychází symbolizuje prvotní OM. Višnu ji drží ve své levé horní ruce. která reprezentuje kreativitu.
    Čakra nazývaná Sudaršana, je tvaru zářícího disku, kterým byli zničeni mnozí démoni. Slovo Sudaršana ukazuje že oni démoni byli poraženi krásou(Su) spatření božského (Daršana). Disk má šest špicí a symbolizuje lotos s šesti plátky, ale také šest hlavních nepřátel - touha, hněv, chamtivost, připoutanost, pýcha a žárlivost. Potom je tedy také symbolem zničení ega. Višnu drží disk v pravé horní ruce, která symbolizuje duchovní očištěnou mysl.
    Gada, palice či žezlo nazývaná "Kaumodaki", symbolizuje sílu těla i ducha. Višnu jako udržovatel, pomocí ní ochraňuje, respektivě člověk s duševní silou zvládá lépe všechny záležitosti. Višnu ji drží v levé nižší ruce, která reprezentuje individuální existenci.
    Padma, lotosový květ symbolizuje schopnost projevení se, osvobození se. Tak jako lotosový květ ku svému projevení se, zůstává ve vodě a je jí živen, tak člověk, ač zůstává nadále ponořen ve světě (vodě), září nad hladinou ve své božské formě. Višnu drží lotos v pravé nižší ruce, která reprezentuje osvobození.

Na své hrudi nosí symbol stopy mudrce Bhrigua a Šrívatsu, symbol nekonečnosti. Věnec květin kolem Višnuova krku, zvaný vanamálá, je symbolem oddanosti a uctívání. Na krku rovněž nosí drahokam nazývaný "kaustabha". Na hlavě nosí korunu jako symbol vládce. Višnu se pohybuje na Garudovi. Garuda je mytický orel (napůl člověk, napůl orel). Symbolizuje duši jedince.

Višnua můžeme spatřit stojícího na vodách prvotního oceánu, nebo na lotosovém květu. V obou případech často i s Lakšmí. Na vyobrazení Višnua, ležícího na hadovi Šéšovi, můžeme vidět Lakšmí, která Višnuovi masíruje chodidla.
Višnua můžeme spatřit také ve vyobrazení Višvarúpy - tedy "vesmírné formy", kterou zjevil Ardžunovi ve slavné Bhagavadgítě. Tato forma ukazuje Višnua který má mnoho hlav po každé své straně. Ty patří Šivovi, Brahmovi, Ganéšovi, Hanumánovi, Indrovi, Agnimu, Súrjovi, Čandrovi, Marutovi, Kubérovi, Varunovi, Jamovi, a synům Brahmy. Zatímco Šiva, Brahma a Višnu spolu tvoří hlavní božskou trojici, Ganéša a Hanumán reprezentuje víru, opakování božího jména a oddanost. Agni (oheň) reprezentuje život, energii a vitalitu. Maruta (vítr), reprezentuje prostor, zatímco Indra reprezentuje deště a vesmírnou rovnováhu. Jama zobrazuje cyklus narození a smrti. Varuna, Bůh oceánu reprezentuje vodu. Kubera reprezentuje prosperitu a bohatství. Slunce a měsíc reprezentují nekonečný cyklus času. Brahmovi synové reprezentují celé lidstvo. Takto v jediné formě představují všichni celý kosmos. gajatri.net