T

* TÁDA = hora
* TADAH = on , ona , ono
* TADANU = potom , poté
* TADÁTMANAH = ti , kdož jsou stále v mysli sjednoceni s Pravdou
* TAIH = jimi
* TAILA = olej
* TAKA = zvuk bubnu
* TAKŠATI = vyřezávat , vyřezat
* TALA = spodek , dno
* TÁLA = rytmus , udávání taktu
* TAM = jeho , jemu
* TÁM = k tomu
* TAMA = hněv
* TAMAH =
* TAMAS , TAMÓGUNA , TAMAH = jedna ze tří gun ; kvalita tuposti , lenosti , temnoty ; představuje nevědomost
* TANA , TANU = tělo
* TÁNA = natáhnout
* TANAJA , TANAJÁ = syn , dcera
* TÁNDAVA = Šivův kosmický tanec
* TANNO = on ( ona ) k nám
* TANTRA = učení o rituálu , meditaci , disciplíně ; Tantra učí žít Boha v každé činosti
* TANVI = žena
* TAPA = hořet , zářit
* TAPAS , TAPAH = pokání , duchovní žár , vnitřní plamen
* TARA = přejít
* TÁRA = hvězda ; v hinduistické mytologii je manželkou učitele bohů Brhaspatiho ; v buddhismu je Tára ženský protějšek ÁDIBUDDHY , prvotního Buddhy ; zelená a bílá Tára je příznivá , zatímco modrá , žlutá a rudá působí neblaze
* TARAKA = ženský démon z příběhu Rámajány , zabitý Rámou
* TÁRAKA = hvězda , oko
* TARANAH = plout , přejít
* TARANAM = přejít , dosáhnout
* TARANTI = překonat , zvítězit
* TARATI = křižovat , přecházet
* TARDŽANÍ = prst
* TARU = strom
* TARUNA , TARUNÍ = mladý muž , mladá žena
* TASJA = to je
* TASMAI = k němu
* TASMÁT = proto
* TASMÁTAH = potom
* TAT = To , to
* TÁTA = můj přítel , otec
* TATHÁ = a , také , jako to
* TATHAIVA = podobně , taktéž
* TATHÁPI = ještě , ještě než
* TATPARAM = později , poté
* TATRA = tam
* TATTVA = pravda , princip
* TAT TVAM ASI = " To jsi ty " ; jeden ze čtyř velkých védských výroků ( Máhávákja )
* TAU = oni
* TAVA = tvůj , vzít
* TAVAM = ty
* TE = oni
* TÉDŽAS = jas
* TEDŽASVINÁM = z mocného
* TENA = tím , s tím
* TENAIVA = v tom
* TÉRÉ = Tvůj
* TEŠÁM = jejich
* TEŠHU = na ně , na nich , jim
* TILA = sezamové semýnka
* TILAKA = bindi , tečka na čele
* TIRU = tamilský ekvivalent sanskrtského ŠRÍ-ctěný
* TIR = břeh
* TÍRTHA = posvátná nádrž s vodou, obvykle ve tvaru čtverce
* TÍRTHANKARA = " tvůrce brodu " ; v džinismu je to pojmenování božích učitelů ( 24 uctívaných učitelů ) , kteří objevili takzvaný brod přes oceán znovuzrozování ( např : Mahávíra )
* TIŠHTHATI = stát
* TJADŽAH = opustit
* TJÁGA = odříkání , sebekázeň , oddanost
* TJAKTVÁ = vydat , zanechat
* TOJAM = voda
* TRÁ = chránit , šetřit
* TRÁJATÉ = vydání , uvolňuje , osvobozuje
* TRAJAM = tři
* TRAJE = ve třech
* TRÁJETÁM = chránit ( chrání toho kdo mluví to )
* TRAJODAŠA = třináct
* TRÉTA JUGA = jedna ze čtyř jug ( časového období ) , " stříbrný " věk ve kterém žil Ráma
* TRI = tři
* TRIBHUVANA = tři světy
* TRIKONA = trojúhelník , triangl
* TRIMŠAT = třicet
* TRINA = tráva
* TRIPTA = spokojený
* TRIŠHNÁ = touha
* TRIŠÚLA = Šivův trojzubec
* TRIVIDHAM = ze tří dětí
* TRJAMBAKAM , TRAJAMBAKAM = " Tříoký " , Šiva
* TU = ty
* TU = ale , však , jen
* TULÁ = váha
* TÚLA = vzduch
* TÚLÁ = znamení Vah
* TULASI , TULSÍ = posvátná a léčivá rostlinka uctívaná i jako vtělení Bohyně Lakšmí
* TULJA = srovnatelný , porovnatelný
* TUMA HÓ = ty jsi
* TUMHÍ = ty jsi
* TUŠHÁRA = led , sníh
* TUŠHJATI = být potěšen
* TUŠHNIM = ticho
* TUŠHTAH = spokojený , uspokojený
* TVA = přípona znamenající vlastnost
* TVÁ = pod tebou
* TVAK = kůže
* TVÁM = k tobě
* TVAMEVA = ty jenom
* TVATTAH , TVATTO = od tebe

gajatri.net