U

* UBHAJA = oba
* UČHČHAIH = nad , nahoru
* UČHČHRITAM = vysoký
* UČHJATE = je řečeno
* UDADHI = moře
* UDAJA = vzestup , zvednout se
* UDAKA = voda
* UDÁNA = jedna z pěti prán - vynáší ven přebytečné
* UDARA = břicho
* UDÁRA = šlechetný , vznešený
* UDÁDHARANA , UDÁHARANÁJA = příklad ; například
* UDDÁJAJATI = letět
* UDDHARA = pozvednout
* UDGAČCHHATI = přetékat, zalít
* UDGÁRA = vyjádření, vzezření
* UDHARA = podporovatel ( čeho )
* UDHANA = spasitel
* UDÍČHÍ = sever
* UDJÁNA = zahrada
* UDŽDŽVALA = zářící
* UGRA = mocný
* UKTVÁ = říkající, rčení
* ULLAH = svítit
* UMÁ = jméno Párvatí
* UNNAJATI = zvednout
* UTA = to je řečeno, praví se
* UTKATA = divoký
* UTSÁHA = entuziasmus, nadšení
* UTSAVA = festival
* UTSRIJA = dát nahoru
* UTTAMA = vyjimečný, zvláštní, nejlepší
* UTTARADÁJITVAM = zodpovědnost
* UTTARAM = krytí, pokrývající
* UTTHAM = vytvořený z
* UTTHITÁ = přítomnost
* UTTIŠHTHA = dostat nahoru
* UPA = blízko
* UPADEŠAH = rada
* UPADEŠJATI = dát radu
* UPAJÁNTI = přijít
* UPAJUDŽAH , UPAJOGA = užívat , použít
* UPAKARANA = prostředky, způsob
* UPAKÁRA = prospěch
* UPAMAM = oproti, ve srovnání s
* UPANIŠHAD = svaté spisy, védanta-shrnutí učení véd
* UPARATAM = přestat, ustat
* UPARATI = být nad věcí, nezávislý
* UPÁSANA = služba,uctívání
* UPÁSATE = uctívat
* UVÁČHA = řekl
* ÚRDHVA = vychází, stoupá
* URVÁRUKAM = vodní meloun
* UŠHNA = léto
* UŠHNÍŠHAM = turban

gajatri.net