V

* VA = přijď
* = nebo
* VAČAH, VAČANAM = slova
* VAČANA, VADAH, VADANTI = mluvit
* VAČANA = slova
* VÁDAJATI = hrát ( na hudební nástroj )
* VADANA = tvář
* VADŽRA = hromoklín, diamant
* VADŽRAMANÍ = diamant
* VADHI = nejlepší, nejpřednější
* VADHINI = jazyk ( čí )
* VÁDINÍ = ta která mluví
* VADJAPAKŠA = tmavá polovina lunárního cyklu
* VAH = tvůj
* VÁHANA = vozidlo
* VAHATI, VAHÁMI = nést, nosit,
* VAHE, VAHE GURU = hlavní mantra a modlitba Sikhů, znamenající - nechat se vést duchovním učitelem, Bohem
* VAHÉ = sláva
* VAHNI, VANHIH = oheň
* VAHNIKANA = jiskra
* VAI = zdůraznění, vyzdvižení
* VAIDJAH = doktor
* VÁIKUNTA = nebeské sídlo Višnua
* VAIRA = nepřátelství, konflikt
* VAIRÁGJA = netoužící po fyzických předmětech
* VAIRÁGJAM = odřeknutí se, vzdání se
* VAIŠJAH = řemeslníci a obchodníci
* VAIŠNAVA, VAIŠNAVÍ = uctívači Višnua
* VAJA = věk
* VAJAM = my, námi
* VÁJAU = vzduch
* VAJU = Bůh větru ve védské mytologii; vítr
* VÁKJA, VÁKJÁNI = věta
* VÁKJENA, VÁKJAM, VÁČAM = slova
* VAKRA = zpětný, odvrácený
* VAKŠHA = hrudník
* VAKŠHJÁMI = vysvětlit, objasnit
* VAKŠHODŽA = prsa
* VAKTRA = pusa
* VAKTRAM = tvář, obličej
* VAKTUM = říct
* VALAJA = kruh
* VALLABHA =drahý, milovaný
* VÁLMIKI = mudrc, který zjevil Rámajánu; v jeho jméně je skryto slovo Válmíka, které znamená termitiště, podle příběhu, ve kterém když mudrc konal pokání, vyrostlo kolem něj sídlo bílých mravenců
* VÁMA, VÁME = levá strana
* VÁMANA = " trpaslík "; jedno z vtělení Višnua, ve kterém sestoupil na svět, aby ochránil svět od démonského vládce Baliho
* VANA = prales
* VANAČARA = zvířata, tvorové
* VÁNARA = opice
* VANDA = uctívat
* VANDE = pozdravit, sklonit
* VANDITA = ctěný
* VÁNÍ = jazyk
* VÁNÍM = řeč, mluva
* VANŠA = rodina
* VAPATI = sít
* VAPUH = tělo
* VÁRA, VÁSARA = den
* VARADA = ten, kdo uděluje spásu; kdo je výhodou
* VARÁHA = kanec; také jedno z vtělení Višnua, který v podobě kance vynesl Zemi z hlubin vod, které celou zemi zaplavili
* VARAM = lepší
* VÁRAM = a znova
* VARÁNAH = výhoda, spása, ženich
* VARDHANA = komu se daří, kdo prosperuje
* VARDHATÉ = růst,zvětšovat
* VÁRI = voda
* VÁRIDA, VÁRIVÁHA = mrak
* VARIŠHTHAM = nejpřednější
* VARNA = barva
* VARŠHA = rok
* VARŠHÁ = monzun
* VARŠHAM = déšť
* VÁRTÁ = noviny
* VARTANA = chování
* VARTATE = existovat, být
* VARTMA, VARTMANI = cesta, na cestě
* VARUNA = Bůh vod a nebeské klenbyz védské mytologie
* VÁSA = žijící v
* VÁSAH = žití, bydlení
* VÁSANÁ = touhy, sklony, skryté sklony
* VÁSATHA = ten, který sídlí v
* VÁSI = obyvatel
* VASIŠTHA = " nejbohatší "; jeden ze sedmi velkých Ršiů, mudrců staré Indie
* VÁSO = šaty, oblečení
* VASTI = vnitřní očista
* VASTÚ = zboží, majetek
* VÁSTÚ = místo, obydlí
* VÁSUDÉVA = " ten kdo přebývá v Bohu "; Višnu, Krišna, vlastní otec Krišny
* VASUDHÁ, VASUNDHARA = země
* VAŠHAM = kontrola
* VAŠHJA = pod kontrolou
* VÁTA = vítr
* VÁTÁJANA = kůň
* VÁTIKÁ = zahrada
* VATSALA = oddanost, jakou má matka ke svému dítěti
* VATSJA = bydlet, pobývat
* VÁUDÉHI = jméno Síty
* VÉDA = " vědění, moudrost "; staré Indické vědění, které se předávalo ústně v recitovaných verších; jsou čtyři Védy :
   RIGVÉDA - představuje úplnost, vědění o kosmu
   SÁMAVÉDA - sestává z veršů rigvédy, ale v jiném pořadí se zvláštními melodiemi a opakováním slabik
   JADŽURVÉDA - zabývá se obřady a rituály
   ATHARVAVÉDA - o zdraví
* VÉDANTA = shrnutí véd, Upanišady, absolutní pravda
* VÉDA PÁRÁJENA = čtení, recitace, studium véd
* VEDJAH = známé
* VEDJAM = co je známo
* VELÁ = čas
* VENKATÉŠVARA = božstvo ze svatého města Tirupati, Višnu
* VÉNU = Krišnova flétna
* VEŠA = oblečení
* VETTHA = znát
* VIBHÍŠANA = bratr démona Rávany, který žil poctivě a jehož Rávana vyhostil, když se jej snažil přesvědčit, aby se Rámovi omluvil a vrátil mu zpět Sítu; stal se tak pomocníkem Rámy
* VIBHÓ = nepopsatelný Pán
* VIBHUH = Nejvyšší Pán
* VIBHÚTI = posvátný popel, božská síla
* VIBHÚTIM = bohatství
* VIČÁRA = myšlenka
* VIČINTAJA = dobře myslet
* VIČITRA = nádherný, záhadný
* VIDAH = kdo rozumí
* VIDDHI = ujistit se
* VIDEŠA = cizí země
* VIDHÁNA = umístění
* VIDHI = rituál
* VIDIŠÁM = bez vedení
* VIDITVÁ = majíce vědění, realizování
* VIDJÁ = vědění, poznání
* VIDJATE = tam je
* VIDMAH = znát, vědět
* VIDUH = pochopit
* VIDVÁNAH = učený
* VIDVIŠHÁVAHE = nechť jsme bez hádek, nenávisti
* VIDŽAJAM = vítězství
* VIDŽŇÁNA = chápání, věda
* VIDŽŇÁNAM = nadpřirozené vědění
* VIGHNA = překážka
* VIGHNÉŠVARA = Ganéša; ten, který odstraňuje překážky
* VIGRAHA = útočit
* VIHAGA = pták
* VIHÁJA = dávat nahoru
* VIHÁRA, VIHÁRI = hrající v
* VIHÁRA = v odpočinku
* VIHÁRINI = kdo se prochází, toulá
* VIKÁRI = změny
* VIKRÁNTAH = mocný, pozoruhodný
* VIKRITA = ošklivý, šeredný
* VILÓLA = vzrušující; RASA VILÓLA - kruhový tanec, který tančil Krišna s Gópikami
* VIMŠATI = dvacet
* VIMÓČANA = svoboda, osvobození, odstraňovatel
* VINÁ, BINÁ = bez
* VÍNA = strunný nástroj z jižní Indie
* VINAJA = pokora, skromnost
* VINÁJAKA = jméno Ganéši, je to ten kdo nemá nad sebou Pána, kdo je sám sebou Pánem
* VINÁŠA = zničí
* VINÁŠAKA = ničitel, odstraňovatel
* VINÁŠINÍ = Božská matka, jako ničivá síla
* VINATHI = prosebný
* VINDATE = těšit se
* VINDATI = najít, objevit, těšit se, užít si
* VINODA = humor, vtip
* VINÓDINÍ = družka ( čí ), radost ( čí )
* VIPAKŠA = v opozici
* VIPÁŠA = zbavený pout
* VÍRA = síla, hrdina
* VIRÁDŽA = Větší král
* VÍRJAM = nádhera
* VISMAJAH = nádherný
* VIŠÁLA = velmi velký, moc významný
* VIŠÁLAM = obrovský, rozlehlý
* VIŠANTI = vstoupit
* VIŠEŠHA = zváštní, specifický
* VIŠHA = jed
* VIŠHAJA = království
* VIŠNU = Bůh " udržovatel " z hinduistické trojice Brahma-Višnu-Šiva; udržuje vesmír v chodu a v časech zlých sestupuje na zem v podobě avatárů
* VIŠUDDHA = čirý, průzračný, čistý
* VIŠVAM = vesmír
* VIŠVÁMITRA = jeden ze sedmi velkých Ršiů, mudrců staré Indie
* VIŠVARÚPA = kosmická forma
* VIŠVÁRA = sebedůvěra
* VIŠVÁSA = víra
* VIŠVÉŠVARA = Pán vesmíru
* VITHALA, VITHELA = Višnu; jméno pro Višnua a Krišnu ( z indického jazyka Kanádštiny )
* VITRI = roztřídit, rozdat
* VITTAM,VITTE = bohatství
* VIVÁHA = svatba
* VIVÉKA = rozvaha, rozlišování
* VJÁGHRAH = tygr
* VJÁGHRAMBARA = tygří kůže
* VJAKTA = poznat
* VJAKTIM = osobnost
* VJÁLA = slon
* VJAPADEŠA = zmínka, jméno
* VJAPAKA = zahrnující veškerý prostor
* VJATHÁ = potíže
* VJATTA = otevřít
* VJÓM = všeprostupující
* VJÓMANAH = nebe
* VRADŽA = jít
* VRANA = zranění
* VRATA = přísnost
* VRÁTA = disciplína
* VRIDDHA = starý
* VRIKŠA = strom
* VRIŠČHIKA = znamení Štíra
* VRIŠHABHA = znamení Býka
* VRIŠHTI = déšť
* VRITIH = existovat
* VRITTA = toužit, touha
* VRITTI = vlna

gajatri.net