Z

* ZOROASTRA , ZOROAŠTRA = zakladatel Zoroastrismu , staré perské víry ( pársové )

gajatri.net