18.strana Hanumán

*SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM
*HANUMÁN GÁJATRÍ
*PRÉMA SE GÁO PÁVANA NÁM
*RAGHUPATÉ RÁGHAVA RÁDŽA RÁMA
*OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM
*NAMÓ NAMÓ ANDŽANI NANDANA
*DÁNAVA BHANDŽANA RÁMA SÁÍ
*KAUŠALJATMAJA RÁMA ČARAN

gajatri.net