24.strana Rádhá Krišna

*JAŠÓMATI NANDANA
*GOVINDA GOPÁL
*GARUDA VÁHANÁ NÁRÁJENÁ
*RÁDHÁ SOÁMI DÉVA DÉVÍ
*RÁDHÉ DŽAJA DŽAJA MÁDHAVA DAJITE
*DŽAJ RÁDHÁ MÁDHAVA
*NÁRÁJENA HARI NÁMA BHADŽÓRÉ
*RÁDHÁ KÉ NATAVARA LÁL KANÉJA
*HARAJE NAMAH KRIŠNA

gajatri.net