"africká"

IDE VERE VERE NITA OČUN IDE VERE VERE
IDE VERE VERE NITA OČUN IDE VERE VERE NITA JA
OČA KINIBA NITA OČUN ČEKE ČEKE ČEKE NITA JA IDE VERE VERE

Překlad je převzat ze stránek Dévy Prémal
"OČUN je Bohyně lásky, píseň je chvalozpěvem, který mluví o náhrdelníku jako o symbolu zasvěcení do lásky. (Yoruba, West Africa)"
Také se spojuje Očún s Bohyní vod.

Poselství - Nechť náhrdelník co navlékáme na krk je zasvěcením lásce, lásce jako životu, čirému bytí, které jen je a nechává vše plynout.
Čemu jinému by se měl člověk odevzdat?

Tato africká píseň je od Dévy Prémal z CD-LOVE IS SPACE.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (2)

[Ami]IDE VERE VERE NITA [G]OČUN IDE [Ami]VERE VERE
[Ami]IDE VERE VERE NITA [G]OČUN IDE [Ami]VERE VERE NITA [F]JA
OČA KINI
[Ami]BA NITA [G]OČUN [C]ČEKE ČEKE ČE[F]KE NITA [G]JA
IDE
[Ami] VERE VERE
gajatri.net