gajatri.net

DUCHOVNÍ PÍSNĚ

Z RŮZNÝCH DUCHOVNÍCH KULTUR


Kromě manter a bhadžanů, které jsou svým původem vesměs indického původu, zpíváme řadu dalších písní z různých kulturních zdrojů, které mají duchovní a náboženský podtext.

ČESKÉ PÍSNIČKY

České písničky, které zpíváme jsou velmi oblíbené. Inu, vlastní jazyk je vlastní jazyk. Většina písniček pochází z vlastní tvorby, zbylé jsou převzaty z různých zdrojů. Rád budu jmenovat kamaráda a občasného spoluhráče Erika, který má prsty v takových písních jako S každým nádechem, Cesta nebo Klid a mír. Tyto písničky jsou často ovlivněny stylem manter a bhadžanů, především ve způsobu zpěvu(v opakování). I textově to jsou často takové opakující se mantry, jako třeba Otvírám své srdce Tobě můj Bože milovaný.

Myslím, že ony "české mantry" u nás nemají příliš obdobu, zvláště potom ty, které jsou propojené i s texty manter a tvoří tím takový zpívaný překlad, jako v modlitbě Loka Samasta Sukhino Bhavantu, tedy Šťastné ať jsou všechny světů bytosti , nebo píseň jako je "Řeka", která oslavuje jednotu všech duchovních nauk. Stejně originální jsou i písničky k Matce Lasaně ( Pro samu lásku k nám), k níž máme vřelý vztah.

Jak šel čas občas jsem zahrál i své, dle stylu normální písničky, a dnes (2016) jsou nedílnou součástí zpívání, je jich už taky opravdu hodně, a rozmýšlím jim zde udělat i svou písničkářskou stránku, zaslouží si to. Písně jako Rozplynout se, Strom, Časopíseň, Otevírám a další nejsou už ony české mantry, jsou to prostě písničky, ale svého ducha rozhodně mají.

Existuje jistě řada českých duchovních písní pocházejících z křesťanské tradice. Některé z nich také hrajeme. Za všechny vyzdvihnu tento jedinečný text písně Vezmi Pane život můj, který jsme zpívali v Husově sboru.

SLOVENSKÉ PÍSNIČKY

Slovenské písničky které hrajeme, jsme se naučili v ášrámu Matky Lasany. Společné zpívání se slovenskými kamarády bylo a je vždy krásné svojí atmosférou naplno prožívaného emotivního zpěvu. Není v našem umu potom dokázat zazpívat na našich zpíváních, slovenské písně takovým temperamentním projevem. I proto jich nemáme v našem zpěvníku tolik, kolik jich známe. Mezi ty nejoblíbenější patří Toto je moje telo nebo Moja duša vzýva teba, či Posväť ma láskou Pani moja.

ANGLICKÉ PÍSNIČKY

Zdomácněly u nás i krásné písničky v angličtině, jako třeba I´am one with the heart nebo We are opening up.

OSTATNÍ PÍSNIČKY

Z dalších písní, které hrajeme, jsou písně z různých náboženství a duchovních kultur. Nejsou zastoupeny v hojném počtu, neboť je nám nejbližší styl zpěvu manter a bhadžanů. A takový styl není tak častý. Nutno říci, že i tyto písně zpíváme spíše po našem či po vzoru jiných podobných zpěváků jako třeba africká píseň Jemaja Asesu zpívaná Devou prémal. Máme ve zpěvníku hebrejskou Hevenu šalom aleichem , sufíjskou (Allah Hu).

Buddhistické(Om mani padme hum) a Sikské(Vahe Guru) písně řadím jednoznačně do manter a bhadžanů.

SARVA DHARMA - jednota všech duchovních směrů

Do těchto písní patří řada bhadžanů, kterým se říká Sarva(všechny) Dharma(cesty správného jednání-duchovní nauky) bhadžany, které mají svůj původ ve svém pojmenování v ašrámu Sáí Báby. Jejich hlavním poselstvím je jednota všech náboženství a duchovních nauk.
V těchto písních tak zpíváme jména a mantry různých nauk pospolu.
Například Sarva dharma prija déva nebo Alláh tuma ho.
Mezi české písnišky toho druhu patří Řeka nebo V srdci svém nechám znít.

zpivani10.jpg, 55kB
 

2007-09 gajatri.net ( )