K Arunáčale a Ramanu Mahárišim

IN THE HEART ARUNÁČALA   THIS IS ŠIVA THIS IS ŠANKARA
IN THE HEART ARUNÁČALA   THIS IS ŠIVA THIS IS RAMANA

V SRDCI TVÉM ARUNÁČALA   TAM JE ŠIVA TAM JE ŠANKARA
V SRDCI TVÉM ARUNÁČALA   TAM JE ŠIVA TAM JE RAMANA
ŠRÍ RAMANA ŠRÍ RAMANA ŠRÍ RAMANA ARUNÁČALA
ARUNÁČALA ARUNÁČALA ARUNÁČALA ŠIVA ŠANKARA
ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ARUNÁČALA
ARUNÁČALA ARUNÁČALA ARUNÁČALA ŠRÍ RAMANA

ARUNÁČALA je posvátná hora v Jižní Indii, která je považována za vtělení absolutna, vtělení Boha ŠIVY, který je "tvůrcem Dobrého" ŠANKARA. Na úpatí této hory žil také velký duchovní učitel RAMANA Maháriši. ARUNÁČALA je dle Ramana Mahárišiho srdcem Země, duchovním srdcem světa. Šankaračárja ji nazval mýtickou horou Meru. Podobně popisuje Arunáčalu Skandapurána, která o ní také říká, že je skrytým centrem Šivova srdce.

Poselství - V srdci je Arunáčala, v srdci je Šiva Šankara. Ramana Maháriši byl znám pro cestu dotazování se sebe sama po skutečnosti, takzvanou átmávičáru. Aspirant se má ptát "Co jsem já" a setrvat v tázacím postoji. Respektivě má se tak hluboce dotazovat na podstatu sama sebe, aby dal do pohybu a přivedl k změně zaběhlé struktury myšlení, které omezují vědomí své existence pouze na tělo a mysl. Postoj átmávičáry přináší plné sebeuvědomění a je proto velmi přínosný.
A proto zostřeme svůj intelekt a ptejme se skutečně a poctivě sami sebe "kdo jsme".
Stačí se ptát, upřímě a opravdově. Nesmiřme se s dosavadním vědomím své existence.

Tato písnička je z CD Arunáčala od Iva Sedláčka, kde ji můžeme slyšet s krásným hlasem japonky Sujaty Kimiko. Tuto písničku hrajeme již od začátků našich zpívání. Zpíváme ji bez meziher, které uslyšíte v originálu. Postupně se k této písničce připojil i zpívaný český překlad, takže začínáme anglicky a končíme česky, respektivě v sanskrtu, neboť přibyl ještě další vlastní text(2003) s přidruženou melodií, která může být i samostatnou písní. Tou je ŠRÍ RAMANA ARUNÁČALA. Někdy také končíme další písní o Arunáčale, písní ARUNÁČALA ŠIVA.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-2)

[C]IN THE HEART ARU[Ami]NÁČALA THIS IS [Dmi]ŠIVA THIS IS [F]ŠANKAR[G]A
IN THE
[C]HEART ARU[Ami]NÁČALA THIS IS [G]ŠI[Ami]VA THIS IS [Dmi]RAMA[G]NA
[C]ŠRÍ RAMANA ŠRÍ [F]RAMANA ŠRÍ [G]RAMANA ARU[C]NÁČALA
gajatri.net