nápěv   nahrávka ze zpívání

lotos1.gif, 20kB

česká

JÁ JSEM NEBEM NEBE JE MNOU
JÁ JSEM STROMEM A STROM JE MNOU
JÁ JSEM VODOU VODA JE MNOU
JÁ JSEM ZEMÍ ZEMĚ JE MNOU
JÁ JSEM VŠÍM A VŠECHNO JE MNOU
JÁ JSEM TEBOU A TY JSI MNOU
JÁ JSEM JEDNÍM TY JSI JEDNÍM
VŠE JE JEDNÍM VŠE JE NEBEM

poselství

Tuto krásnou písničku znám od zpěvačky Radůzy.

akordy ke kytaře

[Emi]JÁ JSEM NEBEM NEBE JE MNOU
[Ami]JÁ JSEM STROMEM A STROM JE MNOU
[D]JÁ JSEM VODOU VODA JE MNOU
[Emi]JÁ JSEM ZEMÍ ZEMĚ JE MNOU    [Emi C D Emi]
gajatri.net