Áratí k Višnuovi

OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ SVÁMÍ DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ
BHÁKTA DŽANÓ KÉ SANKATA DÁSA DŽANÓ KÉ SANKATA
KŠANA MÉ DÚRA KARÉ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

OM Om je prvotním zvukem vesmíru a mantrou která zesiluje každý následující verš, text či jméno. DŽAJ vítězství DŽAGADÍŠA Pánu vesmíru HARÉ božský pozdrav SVÁMÍ oslovení Pána, duchovního mistra
BHÁKTA DŽANÓ všichni oddaní DÁS DŽANÓ a služebníci KÉ SANKATA kdo truchlí, jsou v KŠANA okamžiku MÉ DÚRA KARÉ zbaveni trápení

DŽÓ DHJÁVÉ PHALA PÁVE DUKHA BINASE MAN KÁ SVÁMÍ DUKHA BINASE MAN KÁ
SUKHA SAMPATI GHARA ÁVE SUKHA SAMPATI GHARA ÁVE
KÁŠTA MITÉ TANA KÁ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

DŽÓ DHJÁVÉ Ten kdo je ponořen v oddanosti Tobě PHALA PÁVE sklízí plody(Tvé lásky, která) DUKH BINASE MAN KÁ odstraní vše zlé.
SUKHA Štěstím a SAMPATI prosperitou GHARA ÁVE naplní domov a KÁŠTA MITÉ TANA KÁ odstraní tělesné potíže.

MÁTA PITÁ TUMA MÉRE ŠARANA GAHÚN (MEIN) KIS KÍ SVÁMÍ ŠARANA GAHÚN KIS KÍ
TUM BIN AUR NA DÚDŽA TERE BIN AUR NA DÚDŽA
ÁS KARÚN (MEIN) DŽIS KÍ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

MÁTA PITÁ TUMA MÉRE Jsi mou matkou i otcem ŠARANA GAHÚN KIS KÍ u koho jiného mám hledat útočiště?
TUM BIN AUR NA DÚDŽA Není nikoho jiného než Tebe, ÁS KARÚN (MEIN) DŽIS KÍ v koho jiného mohu mít důvěru?

TUMA PÚRANA PARAMÁTMA TUMA ANTARAJÁMÍ SVÁMÍ TUMA ANTARAJÁMÍ
PÁRA BRAHMA PARAMÉŠVARA PÁRA BRAHMA PARAMÉŠVARA
TUM SABAKÉ SVÁMÍ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

TUMA PÚRANA PARAMÁTMA Ty jsi bezčasé božství, TUMA ANTARAJÁMÍ vnitřní princip všeho
PÁRA BRAHMA PARAMÉŠVARA Jsi nejvyšším božstvím, nejvyšším Pánem TUM SABAKÉ SVÁMÍ jsi mistrem všech

TUMA KARUNÁ KE SÁGARA TUMA PÁLANA KARTÁ SVÁMÍ TUMA PÁLANA KARTÁ
MÉ MÚRAKH KHALAKHÁMI MÉ SÉVAKA TUMA SVÁMÍ
KRIPÁ KARÓ BHARATÁ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

TUMA KARUNÁ KE SÁGARA Ty jsi oceán soucitu a milosrdenství TUMA PÁLANA KARTÁ Jsi ochráncem všech
MÉ MÚRAKH KHALAKHÁMI MÉ učiň z hlupáka a hříšného SÉVAKA TUMA SVAMI Tvého pokorného služebníka KRIPÁ KARÓ BHARATÁ buď laskav Pane
(jsem neznalý a uvězněný smysly, jsem sluha a ty Pán, prosím osvoboď mě)

TUMA HÓ ÉKA AGÓČAR SAB KÉ PRÁNA PATÍ SVÁMÍ SAB KÉ PRÁNA PATÍ
KIS VIDH MILÚN DAJÁMEJ KIS VIDH MILÚN DAJÁMEJ
TUMA KÓ MÉ KUMATÍ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

TUMA HÓ ÉKA AGÓČAR Ty jsi Jediný, smysly nepostřehnutelný SAB KÉ PRÁNA PATÍ Jsi Pánem všech prán(životních sil)
KIS VIDH MILÚN DAJÁMEJ mohu se srovnávat s Tebou Soucitným TUMA KÓ MÉ KUMATÍ když jsi ten kdo mě provází

DÍNA BANDHU DUKH HARATA THÁKURA TUMA MÉRÉ SVÁMÍ RÁKŠAKA TUMA MÉRÉ
APANÍ HÁT UTHÁO APANÍ ŠARANA LAGÁO DVÁRA PARÁ TÉRÉ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

DÍNA BANDHU Příteli ubohých DUKH HARATA ničiteli neštěstí THÁKURA TUMA MÉRÉ SVÁMÍ Jsi můj nejmilejší Pán
RÁKŠAKA TUMA MÉRÉ jsi můj Zachránce APANÍ HÁT UTHÁO povznes nešťastného k probuzení APANÍ ŠARANA LAGÁO povznes odevzdaného k přilnutí k Tobě DVÁRA PARÁ TÉRÉ "nechť stojím u tvých dveří k absolutnu".

VIŠÉJ VIKÁRA MITÁO PÁPA HARO DÉVÁ SVÁMÍ PÁPA HARO DÉVÁ
ŠRADDHA BHAKTI BADHÁÓ ŠRADDHA BHAKTI BADHÁÓ
SANTANA KÍ SÉVÁ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

VIŠÉJ VIKÁRA MITÁO transformuj světská potěšení PÁPA HARO DÉVÁ znič hříchy Pane
ŠRADDHA BHAKTI BADHÁÓ vírou a oddaností překonám překážky SANTANA KÍ SÉVÁ a připojím se k službě Tvé

TANA MANA DHANA DŽO KUČA HAI, SABA HÍ HAI TERÁ TERÁ TUDŽHAKO ARPANA KJÁ LÁGE MERÁ OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

TANA MANA DHANA DŽO KUČA HAI Cokoliv já mám Pane, tělo, intelekt a bohatství, SABA HÍ HAI TERÁ vše je Tvé
TERÁ TUDŽHAKO ARPANA KJÁ LÁGE MERÁ Všechno z tohoto, co vlastníš je věnováno Tobě. Co ztratím, když vrátím to co není mé? (co ztratím, když se vzdám toho co jsi mi daroval)

Obřadní píseň Áratí je tradiční modlitbou a závěrečnou písní, která se zpívá ke všem božstvům a k různým duchovním učitelům. Obřad áratí vychází z védského uctívání ohně, jakožto elementu, který zprostředkovává Bohu naše modlitby, naši lásku k Bohu. Právě lampou hořící ghím či kafrem se při tomto rituálu uctívají božstva kroužením lampy před idolem či samotným učitelem. Melodie většiny áratí se liší povětšinou jen v nepatrných rozdílech. Ve zpěvníku máme ještě jedno Áratí k Sáí Bábovi-
OM DŽAJA DŽAGADÍŠA HARÉ SVÁMÍ SATJA SÁÍ HARÉ...

Odkaz na video na Youtube.
akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]OM DŽAJ DŽAGDÍŠA HA[A]RÉ SVÁMÍ [D]DŽAJ DŽAGA[G]DÍŠA HA[A]
[A]BHÁKTA DŽA[G]NÓ KÉ [D]SANKATA [A]DÁSA DŽA[G]NÓ KÉ [D]SANKATA
[A]KŠANA MÉ DÚRA KA[G] [A]OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HA[D]
[D]DŽÓ DHJÁVÉ FALA PÁVE DUKHA BINA SE MAN [A]KÁ....
gajatri.net