nápěv   nahrávka ze zpíváníÁratí k Sáí Bábovi

OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ SVÁMÍ SATJA SÁÍ HARÉ
BHAKTA DŽANA SAM RAKŠAKA BHAKTA DŽANA SAM RAKŠAKA
PARTHI MAHÉŠVARA OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

Vítězství Pánovi vesmíru, Pánu Satja Sáí, který odstraňuje zármutek, zlo a bídu světa a který stráží a ochraňuje své oddané. Vítězství Pánovi Pánů - Pánovi z Parthi(Putaparthi-sídlo Sáího).

ŠAŠI VADANA ŠRÍ KARA SARVA PRÁNA PATE SVÁMÍ SARVA PRÁNA PATE
AŠRITA KALPA LATHÍKA AŠRITA KALPA LATHÍKA
ÁPAD BHANDAVA OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

Ó Milostiplný s tváří jako v úplňku, Pane všech životních sil(prány), který naplníš všechna přání těm, kteří se Ti odevzdali, nejbližší příteli, vítězství Tobě, Pane vesmíru.

MÁTÁ PITÁ GURU DÁIVAMU MARI ANTAJU NÍVÉ SVÁMÍ MARI ANTAJU NÍVÉ
NÁDA BRAHMA DŽAGANÁTHA NÁDA BRAHMA DŽAGANÁTHA
NAGENDRA ŠAJANA OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

Ty jsi Matka, Otec, duchovní učitel, nejvyšší božství, vše co jest. Pane vesmíru, jsi prvotním zvukem, který dlíš na vesmírném hadovi(jako Bůh Višnu), vítězství Tobě, Pane vesmíru.

OMKÁRA RÚPA ODŽAJSVI OM SÁÍ MAHÁDEVA SATJA SÁÍ MAHÁDEVA
MANGALA ÁRATI ANDUKO MANGALA ÁRATI ANDUKO MANDARA GIRIDHÁRI OM DŽAJ DŽAGADÍŠA HARÉ

Ó Zářící, Pane Sáí s formou pranavy(zvuku OM), přijmi kroužící plamen(na znamení odstranění nevědomsti) při obřadu áratí, držiteli hory Mandary(příběh o Višnuovi v podobě želvy-Kurmy, podpírající horu Mandaru při stloukání mléčného oceánu), vítězství Tobě, Pane vesmíru.

NÁRÁJENA NÁRÁJENA OM SATJA NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJENA OM
NÁRÁJENA NÁRÁJENA OM SATJA NÁRÁJENA NÁRÁJENA OM SATJA
NÁRÁJENA NÁRÁJENA OM OM DŽAJ SAT GURU DÉVA

SATJA NÁRÁJENA je chlapecké jméno Sáí Báby, Nárájena je jedno z jmen Višnua-"ten který je přítomný ve všech bytostech", "ten který dlí na vodách".
vítězství Tobě, božský učiteli.

poselství -  Sáí k áratí říká: "Během kroužení plamene se modlete: Ó Pane, učiň životní díl mě vyměřený tak čistým, tak vonným a tak průzračným, jako je kafr, nech jej, ať se stráví v ohni, šíříce světlo a žár lásky ke všem kolem mne a pak, na konec všeho, ať ze mne nezůstane nic(jako kafr nezanechává ani popel, ani jiné zbytky) a dej abych nalezl útočiště mimo dvojici protikladů, radosti a bolesti."
Nechť je lampa hořící v srdci jako touha po Jediném zažehnuta, a nenechává po sobě již žádné pochybnosti.
Nechme vskutku vyhořet kafr mylných představ os sobě samém.
MANGALA ÁRATI ANDUKO

Obřadní píseň Áratí je tradiční modlitbou a závěrečnou písní, která se zpívá ke všem božstvům a k různým duchovním učitelům. Obřad áratí vychází z védského uctívání ohně, jakožto elementu, který zprostředkovává Bohu naše modlitby, naši lásku k Bohu. Právě lampou hořící ghím či kafrem se při tomto rituálu uctívají božstva kroužením lampy před idolem či samotným učitelem.
Melodie většiny áratí se liší povětšinou jen v nepatrných rozdílech. Ve zpěvníku máme ještě jedno Áratí k Višnuovi- OM DŽAJA DŽAGADÍŠA HARÉ BHAKTA DŽANA... které je popisováno jako univerzální modlitba.

gajatri.net