"česká"

PANE UČIŇ MĚ NÁSTROJEM POKOJE

Z modlitby Svátého Františka

Poselství - Zářící tvář, lesk v oku, odhodlaný pohled, vznešený hlas, velkorysá dobročinnost a neochvějné dobro, to jsou známky slibně se rozvíjející síly vůle. Mysl bez vzruchů, radostný a neposkvrněný pohled na svět, to jsou známky člověka, ve kterém zakořenil mír. Duchovní aspirant se může modlit a žádat Boha o dar takových vlastností a míru, který potřebuje ke svému růstu. Ve skutečnosti je pro duchovního hledajícího modlitba jediný kapitál, který může k dosažení svých cílů použít.
Sáí Bábá(Prašánti váhiní)

Tuto píseň známe z kazety "Vzpomínky na Františka" od skupiny Učedníci.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]PANE UČIŇ [A]MĚ NÁSTROJ[G]EM []POKO[A]JE