Průvodce seznamu písní

Po výběru písně, bhadžanu či mantry v levém sloupečku,
jenž je volitelný podle abecedy (začáteční písmeno písně) či podle druhu písně, se Vám objeví její text v tomto velkém pravém okně.

Nad obrázkem, který je většinou i odkazem na opěvované božstvo, jsou nahrávky k poslechu a ke stažení. Nápěv je krátká nahrávka pro naučení, s důrazem na výslovnost a melodii. V nahrávce ze zpívání je záznam písně z našich zpívání v čajovnách. Upozorňuji, že tyto nahrávky jsou amatérské, a slouží pro obraz, kterak to na zpívání u nás chodí. Zpívání jsou veřejná, takže nejsme žádným sborem zpěváků. Nicméně atmosféra je skrze tyto nahrávky zachytitelná a věřím, že Vám dobře poslouží.
(nahrávky budou do budoucna obnovovány, dle toho jak se nám která dobře podaří a třeba někdy v budoucnu dojde i na profesionálnější záznam.)
Zde ještě chybí nahrát velké množství písní, ale pracujeme na tom a o každé nové nahrávce budeme informovat na úvodní straně.Pod obrázkem je krátká orientační poznámka o druhu písničky, zda-li jde o bhadžan, ke komu je adresován atd.

Následuje text písně,
pod nímž je volný překlad modrým písmem. Překlady písní jsou buď převzaté, nebo vlastní. Snažím se o překlad jednotlivých slovíček a navázat na jejich kontext. Myslím, že je to lepší verze, než napsat přímý překlad v podobě jednoho textu. Můžete si tak i sami dokreslit dle vašeho cítění jednotlivé pasáže textů. K překladu používám Sanskrtsko-anglický a Hindsko-český slovníček a řadu webových překladačů, jakožto i vlastní úsudek.
I zde však ještě řada překladů schází, proto prosím za trpělivost.

Pod překladem je rámeček s poselstvím. Toť takový nápad, podle možnosti vytahovat si pomocí počítačové funkce náhodného výběru poselství z kartiček (odkaz vpravo nahoře) s duchovními výroky, tak i při volbě odkazu z hlavních stránek
  VYBER  
  SI PÍSNIČKU  

si můžete vybrat "náhodně nenáhodně" písničku, která se vám otevře a kde potom v tomto rámečku bude pro Vás vyzdvižen některý z aspektů, příběhů a výkladů písně. Nejde tu tedy o další překlad, ale spíše o esenci písně doplněnou vyzívajícím komentářem. Toto poselství si tak přečtete i zde v seznamu písní, při výběru písně zcela konkrétním. Pak si samozřejmě nemusíte tohoto poselství všímat a brát si jej osobně. Věřím však, že Vám tato vsuvka nebude proti srsti.

Pod tímto rámečkem je místo pro komentář o zdroji písní a dalších přidružených informací.

A nakonec text písně s akordy ke kytaře, kde doporučuji přečísti trochu povídání, které se otevře po kliknutí na odkaz
akordy ke kytaře.
gajatri.net