TRIMÚRTI - božská trojice

S posvátnou trojicí se setkáváme na mnoha duchovních polích. Tělo, mysl, duch. Otec, syn a duch svatý. Vědomí, podvědomí, nadvědomí, atd. Tato trojice je vždy trojjediná.

V bhadžanech a mantrách se setkáváme se jmény hinduistických mytologických postav Brahmy - "vševědoucího" boha stvořitele, Višnua - "všudypřítomného" boha udržovatele, a Šivy - "všemohoucího" boha ničitele. K nim nemohou chybět jejich ženské protějšky Sarasvatí - bohyně umění a manželka Brahmy, Lakšmí - bohyně hojnosti a manželka Višnua a Párvatí(Durgá) - Velká bohyně a manželka Šivy. Jejich manželství představují vzájemnou jednotu mezi nimi. Ženský prvek zastupuje vždy fyzickou, zemskou, projevenou úroveň. Mužský prvek naopak představuje duchovní, vesmírnou a neprojevenou úroveň. Oba tyto prvky jsou v tomto světě součástí a tvoří Jednotu.

Ve světě absolutním, neprojeveném, mizí tělesné i duchovní, tedy Bohyně i Bohové. Zůstává Átman - Brahma. Slovo Brahma zde není Bůh stvořitel Brahmá, nýbrž jako Bezforemné čisté bytí samo o sobě. Nazývá se též brahman, Tat(To), nebo také Já, Bůh, Duch, Pán(Íšvara), Jediný atd., přičemž si povšiměme třípísmenných jmen plativších i v jiných jazycích. Neb trojice gun-kvalit vyvěrá z neprojeveného a prostupuje celý vesmír. Zde nutno nezabřednout do množství termínů a pamatovat na skutečný význam. Pravdou však jest, že všechna náboženství a duchovní nauky míří k tomuto Jedinému.

Neprojevený stav je tedy božství bez vlastností a formy - NIRGUNA NIRAKARA BRAHMAN. V projeveném stavu je potom SAGUNA SAKARA BRAHMAN - božství s vlastnostmi a formou. Takové božství se skládá z kosmického Ducha(Puruša) a kosmické energie (Prakrti). Puruša se přirovnává k tanečníkovi a Prakrti k jeho energii. Tak i "naše" Já (tanečník) se projevuje skrze naše tělo (Prakrti). Energie a její síla nazývá se Šakti. Proto je Sarasvatí energií (Šakti) pro Brahmu, Lakšmí pro Višnua a Párvatí pro Šivu.

Tyto božské páry se tak řadí do hlavní božské trojice, takzvané Trimúrti. Zastupují tři principy života - vytvoření, udržování a ničení. Jsou trojjediní a mytologie pamatuje i na bytost, která tyto tři spojuje. Je znám a uctívá se jako Dattatréja, který vlastní obličeje Brahmy, Višnua a Šivy. Na jeho vyobrazeních můžeme spatřit čtveřici psů, kteří jej věrně následují. Tito psi představují čtyři védy.

Zvláštní postavení k Trimúrti má Avatár, který ač bývá spojován s Višnuem, je v podstatě vtělením všech zmíněných božských párů a nejen to, je i vtělením samotného Brahmana, neprojeveného božství.
gajatri.net