Sarva Dharma bhadžan

ALLÁH ALLÁH KARÓ PUKÁR
SARVA DHARMA KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR
SATJA SÁÍ KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR
RÁMA KRIŠNA KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR
JÉŠU PITÁ KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR
MAHÁVÍRA KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR
GURU NÁNAKA KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR
BÓLO DŽAJ DŽAJ KÁR
ZOROAŠTRA KÍ DŽAJ DŽAJ KÁR

PUKÁR znamená "toužebně zvolat" "volání Boha", podobně i slovo KÁR na konci vět míní "zvolání".
Voláme toužebně ALLÁH k Bohu
SARVA DHARMA všechny Dharmy(duchovní učení) KÍ DŽAJ ať zvítězí
Ať zvítězí SATJA SÁÍ Sáí Bábá Ať zvítězí RÁMA Ráma Ať zvítězí KRIŠNA a Krišna
Ať zvítězí JÉŠU PITÁ Otec(Bůh) Ježíše, MAHÁVÍRA Mahávíra-zakladatel džinistické víry, Ať zvítězí GURU NÁNAKA Guru Nának- zakladatel sikhské víry
BÓLO zpívat, Ať zvítězí ZOROAŠTRA Zoroaštra-zakladatel staré perské víry.

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[Emi]ALLÁH ALLÁH KARÓ PUKÁR
[C]SARVA DHARMA KÍ DŽAJ DŽAJ
[Emi]KÁR
[C]SATJA SÁÍ KÍ DŽAJ DŽAJ [Emi]KÁR....
gajatri.net